Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Schitterend verhaal
€20,99


Verhaalstijl

Deze kinderbijbel bevat geen kant-en-klare verhalen De auteur vertelt in eigentijds taalgebruik over de verschillende belangrijke momenten uit de Bijbel. De benadering is daarom anders dan we gewend zijn bij de traditionele kinderbijbels. Deze bijbel gaat vooral over de verbinding tussen de verhalen en de betekenis daarvan.

Centraal in deze kinderbijbel staat de rode draad die loopt vanaf de eerste zonde tot de oplossing die God daarvoor aanbiedt.
De auteur schrijft zelf: ‘Het belangrijkste deel van dit boek is een eenvoudige vertelling van de bijbelse plotlijn, rechttoe rechtaan, speels en stijlvol, met aanzienlijke gedeelten uit de verhalen over Adam en Eva, Abraham, Mozes, David en natuurlijk Jezus. Maar op de achtergrond speelt een aantal overkoepelende thema’s. Allereerst heb ik willen benadrukken dat Jezus niet alleen de Redder van de zonde is, maar ook de vervulling van een lange lijn van profetieën, patronen en voorspellingen. Belangrijker nog: In het hele boek refereer ik aan Jezus als nieuwe Adam.’

Hoewel de hoofdstukken zo’n tien tot veertien pagina’s tellen, is de hoeveelheid tekst aanmerkelijk minder. De meeste pagina’s hebben maar enkele regels tekst; daarnaast is ongeveer de helft van de pagina’s uitsluitend gevuld met illustratie(s).

 

Extra informatie

In deze Bijbel wordt verschillende keren een soort opsomming gegeven om te verduidelijken wat God van plan was te gaan doen. Tussen het Oude en Nieuwe Testament staat het volgende:

‘Geloof het of niet, Gods beloftes golden nog steeds.

Sterker nog: God bleef maar beloftes doen, telkens weer.

God beloofde dat de slangendoder – Abrahams zoon, Juda’s leeuw, Davids opvolger – uit Bethlehem zou komen.

God beloofde dat hij uit een maagd geboren zou worden.

God beloofde dat er een boodschapper zou komen om de weg voor hem te bereiden.

God beloofde dat de Bevrijder zou sterven en weer tot leven zou komen en een licht voor de wereld zou zijn.

God beloofde heel veel ongelofelijke dingen.’

Achterin is een pagina met opmerkingen voor ouders.

 

Visie auteur

De auteur wil in deze kinderbijbel duidelijk maken dat de slang die Gods mooie schepping wilde bederven, verslagen moest worden. Hij wil dat kinderen het grote verhaal leren kennen dat de verzameling kleinere verhalen met elkaar verbindt en betekenis geeft. In Jezus gaf God zijn volk een nieuwe wet, een nieuwe tempel en een nieuw offer. Hij gaf zijn volk een nieuw begin.

 

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

In deze bijbel vindt u niet de traditionele verhalen, maar de rode draad tussen het verloren gaan van de mens in het paradijs tot aan zijn redding. Kinderen kunnen dit zelf lezen om het plot te ontdekken.

Vanwege het taalgebruik is deze bijbel minder geschikt voor kinderen onder 9 jaar (‘want er was niets dat niet besmet was met zonde’, en: 'het was maar goed ook, dat God zijn volk altijd weer uit de brand hielp. Want hoe vaak Hij hen ook redde, het leek wel of de Israëlieten zich altijd weer in de nesten werkten.').

Bij deze bijbel is kennis van de bijbelverhalen wenselijk.

 

Vertelde verhalen

Het belangrijkste deel van dit boek is een eenvoudige vertelling van de bijbelse plotlijn, rechttoe rechtaan, speels en stijlvol, met aanzienlijke gedeelten uit de verhalen over Adam en Eva, Abraham, Mozes, David en natuurlijk Jezus.

In de inhoudsopgave vindt u geen opsomming van bijbelverhalen.

Daarom hieronder de grove verdeling:

Hoofdstuk 1: De schepping en de slang

Hoofdstuk 2: Noach en de toren van Babel

Hoofdstuk 3: Abraham, Isaäk en Jacob

Hoofdstuk 4: Het volk als slaven in Egypte en de bevrijding daaruit

Hoofdstuk 5: De 10 geboden en de eerste periode in Kanaän

Hoofdstuk 6: Koningen (David) en de wegvoering uit Kanaän

Hoofdstuk 7: Samenvatting van het Oude Testament

Hoofdstuk 8: Geboorte en sterven van Jezus en uitleg hierover

Hoofdstuk 9: Opstanding en hemelvaart

Hoofdstuk 10: Nawoord

 

Illustraties

Alle pagina’s zijn volledig gevuld met modern weergegeven illustraties, waarin de tekst in zwart of wit is gedrukt. In de illustraties komen verschillende symbolen terug. De verhalen worden niet in tekst, maar vaak wel in de (soms gedetailleerde) illustraties weergegeven.

 

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk (zondagsschool)

Dit boek is heel geschikt om de rode draad in de geschiedenis van het volk Israël uit te leggen.

 

Uitvoering

Vooraan vindt u een pagina waarop u kunt schrijven van wie dit boek is, aan wie en op welke datum dit boek is gegeven. Met een leeslint.

Tekst staat op gekleurde bladzijden, wat het lezen niet voor iedereen makkelijk maakt.