Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Mijn Bijbel
€9,99

Verhaalstijl

De verhalen sluiten heel goed aan bij de bijbeltekst. De verhalen zijn duidelijk en toegankelijk, hoewel de woordkeus soms iets te moeilijk is voor de aangegeven leeftijd.
De pagina’s zijn afwisselend qua tekst en illustraties; soms twee witte pagina’s met voornamelijk tekst (met een kleine illustratie), dan weer een geheel gekleurde dubbele pagina met daarin een halve pagina tekst, afgewisseld met een witte pagina met tekst en daarnaast een geheel geïllustreerde pagina.
Af en toe wordt er tussen haakjes iets uitgelegd over de inhoud van het verhaal.

Extra informatie

Deze kinderbijbel is verdeeld in vijf delen. Deze delen worden toegelicht door middel van een informatiepagina met een korte uitleg over het verloop van de betreffende periode in de bijbelse geschiedenis.
Op bijna alle pagina’s in de kantlijn staan verwijzingen naar bijbelteksten uit de NBG-vertaling ‘51.
Bovenaan elk hoofdstuk staat waar je het verhaal kunt vinden in de Bijbel en een samenvatting van één á twee regels.

Visie auteur

God heeft het beste voor met alle mensen en heeft ervoor gezorgd, door zijn Zoon Jezus, dat het contact tussen de mensen en God weer in orde is gekomen. Bovendien heeft God zichzelf laten zien in Jezus.
In dit boek vind je geen beschrijvingen van de verschrikkingen die het volk Israël heeft moeten doorstaan en heeft uitgevoerd. De kindermoord en de kruisiging worden heel kort, met weinig details, beschreven. Na de gelijkenissen volgt de uitleg van Jezus, zoals Hij dat ook in de Bijbel uitlegt aan zijn discipelen. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan gelijkenissen (‘Het doel van gelijkenissen’).

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De tekst zal goed te begrijpen zijn vanaf ongeveer 7 jaar. Er staan soms wel wat moeilijke woorden in, zoals ‘overtollig’ en ‘ambachtslieden’. Dit boek is zelf te lezen vanaf ongeveer 8 jaar. Af en toe zal er een gezegde moeten worden uitgelegd (zoals: ‘Vanaf dat moment was de toon gezet.’).

Vertelde verhalen

Oude Testament: 28 verhalen.
Nieuwe Testament: 22 verhalen.

Deze kinderbijbel sluit af met een beschrijving van het leven en de activiteiten van de eerste christenen.
Met inhoudsopgave.

Illustraties

Op alle pagina’s staat een kleine of paginagrote illustratie. Deze geven een verduidelijking van het verhaal. Ze zijn in zachte kleuren gemaakt en laten de gevoelens van de mensen goed zien.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool)

Door het gebruik van deze kinderbijbel kun je veel kennis van de bijbelse geschiedenis opdoen. Hij zou ook gebruikt kunnen worden voor volwassenen die de bijbelse verhalen nog niet zo goed kennen.

Uitvoering

Voorin deze kinderbijbel is een pagina waarin je kunt schrijven voor wie hij is, wie hem heeft gegeven en waarom.