Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kijk en Lees 2 Verhalen over het leven van de Heere Jezus
€27,90

Verhaalstijl

De verhalen worden in duidelijke, toegankelijke taal verteld. Af en toe vindt u een woord dat past binnen de kerkelijke traditie (toorn, wetsgeleerde, preken, ontferm, zonden vergeven, Zaligmaker). Deze begrippen worden niet altijd uitgelegd. De vertellingen blijven dicht bij de originele verhalen in de Bijbel. De chronologische volgorde van de Bijbel wordt gevolgd.
Af en toe richt de schrijver zich tot de lezer, bijvoorbeeld na het verhaal van de goede herder. Aan het einde van het verhaal staat: “Je bent gelukkig als je een schaap van die kudde bent.”
Na veel vertellingen wordt door de auteur kort uitgelegd, wat dit verhaal in ons leven kan betekenen.
De verhalen beslaan ongeveer zes pagina’s.

Extra informatie

Zowel voorin als achterin staat een overzichtskaart van Palestina.
Na elk verhaal staan er vijf tot zeven gespreksvragen.

Visie auteur

In deze kinderbijbel wordt duidelijk gemaakt dat God van de mensen houdt en er wil zijn voor ieder die in Hem en in zijn Zoon Jezus gelooft. God is sterk, goed en machtig. Hij helpt mensen op een wonderbaarlijke manier.
Na het verhaal ‘Storm op zee’, eindigt de auteur als volgt: “Hij heeft ook jouw leven in Zijn hand. Als je in nood bent, mag je tot Hem roepen. Hij kan en wil je door dit leven leiden. Ook als je verdriet hebt of pijn. Ken je Hem als je Zaligmaker? Als Hij jouw Zaligmaker is, zal Hij altijd voor je zorgen. Bij Hem ben je veilig, zelfs in de grootste nood.”

De uitgever zegt: ‘In dit boek komen geschiedenissen, gelijkenissen, wonderen, genezingen en heilsfeiten aan bod’. ‘De eenvoudige tekst brengt de bijbelse boodschap dicht bij het hart van kinderen’.
De auteur gebruikt de naam Heere om zowel God als Jezus aan te duiden.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De auteur geeft aan dat dit boek geschikt is om voor te lezen voor kinderen vanaf vijf jaar. Maar voor kleuters zullen sommige woorden en termen (schriftgeleerden, farizeeën, toorn ) uitgelegd moeten worden. Deze kinderbijbel kan goed gebruikt worden voor kinderen van zes tot negen jaar.    

Vertelde verhalen

Nieuwe Testament: 26 verhalen

Dit boek begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes en eindigt  met de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest.
Na de ontmoeting met Simeon en Anna gaan Maria, Jozef en Jezus terug naar Nazareth. Daarna wordt verteld over Johannes de Doper en over Jezus die rondtrekt door het land. Over de kindermoord in Bethlehem en de twaalf jarige Jezus in de tempel wordt niets verteld.
De opstanding van Lazarus wordt kort in een ander verhaal aangehaald.

Bij alle verhalen staat het bijbelgedeelte vermeld.

Met inhoudsopgave

Illustraties

In dit boek zie je geen weergave van Jezus. Je ziet zijn kleding (met hoofdbedekking), een voet of zijn achterkant. De paginagrote illustraties in fullcolour vormen één geheel met de tekst. Ze zijn origineel, gebaseerd op veel onderzoek en bieden een verrassende kijk op bekende verhalen. Alle pagina’s zijn geïllustreerd. De tekst wordt grotendeels gedrukt door een rustig deel van de illustratie, in een kleur die de leesbaarheid ten goede komt. Dit kan in zwart of wit zijn.

Verwerkingsmogelijkheden

Na elk verhaal staan vijf tot zeven vragen, om na te denken over de inhoud van het verhaal en over de betekenis van het verhaal in ons dagelijks leven.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool)

Deze kinderbijbel kan goed worden gebruikt thuis of om voor te lezen door leerkrachten. Verder kan deze uitgave worden gebruikt om een te vertellen verhaal voor te bereiden. De illustraties en vragen kunnen daarbij helpen.

Uitvoering

Deze uitgave is uitgevoerd met een harde kaft. Er is een lint toegevoegd als bladwijzer.
Door het grote lettertype en de kleurkeuze is dit boek ook goed leesbaar voor kinderen met leesproblemen.