Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kinderbijbel
€25,99
Verhaalstijl
De verhaalstijl is eigentijds, direct en aansprekend. Verhalen van twee tot vier pagina’s met illustraties.
De auteur blijft dicht bij de bijbeltekst en vertelt de verhalen vanuit de beleving van de bijbelse personen, vooral vanuit die van kinderen. Voorbeeld: de auteur vertelt het verhaal over de torenbouw van Babel vanuit het perspectief van het jongetje Tiras en het verhaal van de vijf broden en twee vissen vanuit de jongen Ismaël. De auteur verwijst in de verhalen regelmatig naar een eerder verhaal, waardoor de samenhang tussen de verhalen duidelijk wordt.
Eigen toevoegingen van de auteur om een verhaal te verduidelijken maken de verhalen levendig en invoelbaar. De auteur gebruikt zo mogelijk de letterlijke bijbeltekst, waarbij zij erop let dat de verhalen begrijpelijk blijven voor de doelgroep.
Moeilijke woorden worden niet altijd uitgelegd. Gewelddadige passages worden sober verteld.
 
Extra informatie
Deze kinderbijbel uit 1957 is in 1994 en 2007 geheel opnieuw bewerkt en aangevuld door Lieke van Duin. In 2017 kwam de veertigste druk uit, waarin de titel veranderde van Bijbelse verhalen voor kinderen in Kinderbijbel.
 
Visie auteur
De auteur beschrijft God als de Schepper van hemel en aarde. Hij vraagt om gehoorzaamheid. God bestraft ongehoorzaamheid, maar vergeeft de mens zodat de verhouding tussen God en mens wordt hersteld.
Jezus is de Zoon van God die door Hem naar de aarde wordt gezonden omdat de mensen niet meer naar God luisteren. Jezus vertelt de mensen wie God is en wat Hij wil dat zij doen. Jezus staat op uit de dood en is onze koning, de Messias.
 
Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Deze kinderbijbel is vooral geschikt voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Omdat het vertelperspectief vaak vanuit het kind is, sluit deze uitgave goed aan bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Door de aansluiting bij het literaire genre van de bijbeltekst vormt deze uitgave een goede overgang naar het lezen van de Bijbel zelf.
 
Vertelde verhalen
Oude Testament: 72 verhalen
Nieuwe Testament: 57 verhalen
 
Het Oude Testament vertelt de verhalen over het volk Israël vanaf de schepping tot de terugkeer uit de ballingschap in het land Babylonië.
Het Nieuwe Testament begint met een uitleg over het verband tussen het Oude en Nieuwe Testament en vertelt de verhalen over het leven, het sterven en de opstanding van Jezus. De gelijkenissen krijgen veel aandacht. De auteur geeft uitleg over het Pascha en het avondmaal. Ook wordt verteld over de brief van Paulus( brief aan de Korintiërs), over de liefde die hij aan de christengemeenten schreef. Deze kinderbijbel eindigt met de Openbaring aan Johannes. De visioenen over de komende wereldrampen worden sober verteld, met als slotakkoord het visioen van een nieuwe wereld.
 
De bijbelgedeelten worden vermeld in een uitgebreide bronvermelding.
Met inhoudsopgave.
 
Illustraties
Bij elk verhaal staan schetsmatige, sfeervolle aquareltekeningen in zachte kleuren, soms paginavullend. De illustraties zijn detaillistisch en waarheidsgetrouw.
 
Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Geschikt om thuis voor te lezen en zelf te lezen. Ook geschikt als voorbereiding voor vertelling in kinderkerk en (zondags)school, vooral door het vertelperspectief vanuit de belevingswereld van een kind.
Deze kinderbijbel biedt ook volwassenen een goede basis om de bijbelverhalen te leren kennen.
 
Uitvoering
Met leeslint.
 
Bijzondere gegevens
Voor de jubileumuitgave van Bijbelse verhalen voor kinderen in 2007 is de tekst van de eerdere uitgave grondig herzien. De tekst is vergeleken met de Nieuwe Bijbelvertaling en de Naardense Bijbel en namen en plaatsen zijn aangepast aan deze schrijfwijzen. Er is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor een breed publiek, gekoppeld aan een bijbelgetrouwe weergave van de vertellingen.
Deze kinderbijbel is ook uitgegeven in braille.