Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kijk en Luister, deel 1.
€29,50

Verhaalstijl

Korte bondige tekst bij illustraties die de bijbelverhalen beknopt maar levendig weergeeft; zes tot tien pagina’s per verhaal. De tekst met de illustraties samen vertellen het verhaal. De tekst is bedoeld om ouders/opvoeders te ondersteunen zelf de bijbelverhalen aan de hand van de illustraties te vertellen.
De auteur blijft dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst en voegt geen eigen uitleg toe. Alleen bij de gelijkenissen geeft de auteur een verduidelijkende opmerking waarbij de nadruk ligt op het gehoorzamen van God.
Er worden geen moeilijke woorden gebruikt. Wrede passages worden sober verteld. Het verhaal over de kruisiging van Jezus wordt uitgebreider verteld.

Visie auteur

De auteur hoopt dat ouders/opvoeders deze kleuterbijbel gebruiken om jonge kinderen over God te vertellen. Juist zij zijn ontvankelijk voor de boodschap van de bijbel. 
De auteur legt de nadruk op gehoorzaamheid aan God, de Schepper van hemel en aarde. Jezus, zijn Zoon, is gekomen om voor de mensen te sterven: Hij lijdt aan het kruis en draagt de straf voor de zonden die de mensen gedaan hebben. God wil de mensen hun zonden vergeven. Het kindergebed waarmee deze kleuterbijbel eindigt vraagt om vergeving van de zonden, om Jezus’ wil.
De auteur hanteert de schrijfwijzen Heere en Heere Jezus.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De tekst en illustraties van Kijk en Luister sluiten goed aan bij de kleuterleeftijd. Het is een kijk- en voorleesboek voor ouders/opvoeders en kinderen samen. De illustraties zijn uitnodigend om het bijbelverhaal te vertellen. Ouders/opvoeders moeten de bijbelverhalen kennen om voldoende uitleg bij de verhalen te kunnen geven.
Zelf lezen vanaf ongeveer zeven jaar.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 13 verhalen
Nieuwe Testament: 15 verhalen 

De meest bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden verteld. 
Het Nieuwe Testament vertelt over wonderen, gelijkenissen en besteedt veel aandacht aan de verhalen rond het sterven van Jezus. Deze kleuterbijbel eindigt met het verhaal over het Pinksterfeest.
Er worden geen bijbelgedeelten vermeld.

Illustraties

Op alle pagina’s staan veel kleine en grote illustraties die aspecten van de bijbelverhalen weergeven. De illustraties dragen de tekst en nodigen uit om het bijbelverhaal zelf te vertellen, of de tekst aan te vullen. De kleurrijke illustraties zijn eenvoudig, aansprekend en getekend in een vriendelijke sfeer. Gezichtsuitdrukkingen worden goed weergegeven.
De persoon van God en van Jezus worden niet afgebeeld.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Als kleuterbijbel geschikt om samen met ouders/opvoeders te lezen en te bekijken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf zoveel mogelijk zien en ontdekken in de illustraties. 
Voor kinderkerk/(zondags)school is deze kinderbijbel geschikt om een eigen vertelling bij de illustraties te houden. De illustraties zijn geschikt om te laten zien aan een kring kinderen.

Uitvoering

De tekst is uitgevoerd in een duidelijke letter op een witte achtergrond. Voorin is een pagina opgenomen om de naam van kind en gever in te vullen. 
Met leeslint.
Deze serie bestaat uit drie delen, zie ook Kijk en Luister, deel 2  en Kijk en luister, deel 3. In alle delen worden verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.

Voorkennis

De auteur veronderstelt dat ouders/opvoeders de Bijbelverhalen kennen zodat zij deze aan de hand van tekst en illustraties kunnen uitleggen.

Meer informatie

Bij Kijk en Luister 1 en 2 is  een memoryspel te koop.