Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kijk en Luister, deel 3
€29,50

Verhaalstijl

De verhalen worden kort en beeldend verteld in de tegenwoordige tijd. De verhalen beslaan zes tot twaalf pagina’s per verhaal.

Kinderen worden betrokken bij het verhaal door zinnen als: ‘Zie je Job?’ Of: ‘Bij het huis van Elisa staat een vrouw. Wat kijkt ze verdrietig!’

Het taalgebruik doet door het gebruik van het woord ‘Heere’ en zinnen als ‘Hij is Hem gehoorzaam’ af en toe wat ouderwets aan.

De auteur blijft dicht bij de bijbeltekst. Moeilijke woorden worden niet uitgelegd. Gelijkenissen eindigen met een korte uitleg van de auteur.

 

Visie auteur

De auteur wil kinderen jong vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel.

God is heilig en Jezus als Zoon van God ook, daarom worden ze niet afgebeeld.

Wrede en moeilijke verhalen worden beknopt verteld (bijvoorbeeld bij het verhaal van Job: ‘Het hele huis stort in en alle kinderen sterven.’)

De auteur hanteert de schrijfwijzen ‘Heere’, ‘Heere God’ en ‘Heere Jezus’.

 

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Het woordgebruik is voor peuters vaak wat moeilijk. Deze kinderbijbel is geschikt om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

 

Vertelde verhalen

Oude Testament: 15 verhalen

Nieuwe Testament: 18 verhalen

De verhalen komen uit Genesis t/m Openbaring.

Omdat dit deel 3 is, bevat het boek een korte herhaling van de verhalen van de schepping, de zondeval en de heilsfeiten. De andere verhalen zijn nieuw in dit derde deel.

Met inhoudsopgave.

 

Illustraties

De illustraties zijn kleurrijk, bevatten veel details en verduidelijken de verhalen. Tekst en illustraties vormen samen een geheel. Emoties op de gezichten zijn goed te zien. Driekwart van een pagina is illustratie, de rest is tekst in korte stukjes. Er is bewust voor gekozen om de persoon van de Heere Jezus niet af te beelden.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool)

Deze bijbel is heel geschikt om thuis voor te lezen. Ook voor kinderkerk/zondagsschool kan deze bijbel goed gebruikt worden. De illustraties zijn geschikt om aan een kring kinderen te laten zien.

 

Uitvoering

Uitgevoerd met hard kaft en leeslint.
Er is voorin een pagina om de naam van de gever en ontvanger in te vullen.

Deze serie bestaat uit drie delen zie ook: Kijk en Luister, deel 1 en Kijk en Luister, deel 2. In alle delen worden verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.