Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Startbijbel. Een keuze uit het Oude en Nieuwe testament
lenen/digitaal daisy

Verhaalstijl

De tekst van de Startbijbel is geen navertelling maar een eenvoudige vertaling van de grondtekst van de bijbel. De sfeer van de oorspronkelijke bijbeltekst is hierbij bewaard gebleven. De selectie van bijbelgedeelten biedt een evenwichtige weergave van de verschillende bijbelboeken. Zo nodig worden bijbelgedeelten met elkaar verbonden door aparte tekstblokjes. Er wordt geen uitleg toegevoegd. 
De tekst is in stijl eigentijds (geen lange zinnen), maar in woordgebruik wat minder om dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst te blijven. Ieder bijbelboek begint met een korte inleiding die achtergrondinformatie geeft over het bijbelboek zelf.

Visie auteur

In de Startbijbel klinkt de boodschap: God gaat een weg met mensen. Hij sluit met de wereld een verbond, in het bijzonder met zijn volk Israël. Door zijn Zoon Jezus laat God zien dat alle mensen zijn kinderen zijn. Jezus stierf aan het kruis maar staat op de dood.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Hoewel de oorspronkelijke bijbeltekst eenvoudig is vertaald, is de tekst voor jonge tieners nog moeilijk. Dit geldt vooral voor de gedeelten waarin visioenen voorkomen en gedeelten uit het bijbelboek Spreuken. Ouders/opvoeders moeten soms uitleg geven om de tekst te kunnen begrijpen.

Vertelde verhalen

Deze jeugdbijbel geeft een selectie uit het Oude en Nieuwe Testament die een goed overzicht biedt van de variëteit in de bijbelboeken. Gedeelten uit de meeste bekende boeken zijn vertaald maar ook minder bekende gedeelten als Leviticus, Psalmen, Spreuken, Hooglied en Ezechiël. Ook zijn er gedeelten vertaald uit de semi-bijbelboeken Makkabeeën, de Wijsheid van Jezus Sirach en uit de toevoegingen bij Daniël. 
In het Nieuwe Testament wordt het leven van Jezus weergegeven vanuit het boek Lucas. Ook zijn gedeelten uit de boeken Filémon en Jakobus opgenomen. Bij het gedeelte uit het boek Korinthe wordt uitleg gegeven over het Heilig Avondmaal.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Geschikt als overgang van de kinderbijbel naar de bijbeltekst zelf. Volwassenen kunnen via de Startbijbel een beeld krijgen van de inhoud en sfeer van de eigenlijke bijbeltekst.

Uitvoering

Digitaal daisy met de gesproken tekst van de Startbijbel.
De Startbijbel is ook uitgegeven in braille.

Meer informatie

U kunt de digitaal daisy van de Startbijbel lenenof streamen Bibliotheekservice Passend Lezen: passenslezen.nl
Telefoon: 070 - 3381 500

Bijzondere gegevens

De Startbijbel geeft een selectie uit de bijbel om jongeren te leren zelf de bijbel te lezen. Een team van vertalers, bijbeluitleggers, pedagogen en neerlandici heeft samengewerkt om de bijbeltekst zo verantwoord mogelijk te vertalen voor deze doelgroep.