Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis NT
lenen/digitaal daisy

Verhaalstijl

De verhalen worden heel uitvoerig verteld, in de verleden tijd, met veel bijvoeglijke naamwoorden en wat verouderd woordgebruik.

Elk verhaal beslaat minstens 1 ½ pagina. Moeilijke woorden worden al vertellend uitgelegd. De moraal wordt door het verhaal heen naar voren gebracht. Hierbij blijft de schrijver niet heel dicht bij de oorspronkelijke tekst in de Bijbel. De historische informatie is gebaseerd op feiten. De auteur laat veel van de gebruiken uit de bijbelse tijden in de verhalen terugkomen.

Extra informatie

Deze kinderbijbel sluit  aan bij de NBG-vertaling 1951.

Visie auteur

De auteur vertelt over God als de Schepper van hemel en aarde en over Jezus als zijn Zoon. God is het waard om door iedereen gekend en bemind te worden omdat Hij ons zo onuitsprekelijk heeft liefgehad. Dit geldt ook voor zijn Zoon.

Wrede of moeilijke verhalen worden uitgebreid verteld
Wonderverhalen worden als machtige wonderen van God verteld.

Leeftijdscategorie

De verhaalstijl en het woordgebruik sluiten niet meer echt aan bij de kennis- en belevingswereld van kinderen uit deze tijd. Anne de Vries schreef voor kinderen die leefden in de eerste helft van de vorige eeuw. Er zal dan ook uitleg moeten worden gegeven over gebruiken en ideeën uit die tijd. De uitgave is het meest geschikt voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar die deze verhaalstijl aanspreekt.

Vertelde verhalen

Aantal verhalen: 100
Verhalen uit Mattheüs tot en met Openbaringen in chronologische volgorde.

Uitvoering

Daisy-cd met de gesproken tekst van de hele Kinderbijbel (OT en NT).
Voorleesstem: vrouw
Bespreking OT

Bijzondere gegevens

Deze Daisy-cd kunt u lenen of streamen bij Bibliotheekservice Passend Lezen: passendlezen.nl.
Telefoon: 070 - 3381500