Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis OT
lenen/digitaal daisy

Verhaalstijl

De bijbelse verhalen worden in de verleden tijd verteld, bevatten veel uitleg, uitvoerige beschrijvingen van de context, en eigen, vaak moraliserende, interpretatie (bijvoorbeeld in het verhaal ‘Jozef zit in de gevangenis’: ‘Maar er was vrede in zijn hart, want hij geloofde dat God voor hem zou zorgen, ook nu, en dat de Here wel wist waar deze teleurstelling goed voor was. De vrede in zijn hart was zijn loon voor zijn trouw dienen van God.’ Er is veel aandacht voor de gevoelens van de bijbelse personen. Het woordgebruik is enigszins verouderd (‘eeuwige zaligheid’, ‘des daags’). Een verhaal bestaat uit twee tot vier pagina’s.

De historische informatie is gebaseerd op feiten. De auteur laat veel van de gebruiken uit de bijbelse tijden in de verhalen terugkomen.

Extra informatie

Deze kinderbijbel sluit  aan bij de NBG-vertaling 1951.

Visie auteur

De auteur wil zijn boek een gids laten zijn naar de Bijbel en naar Hem, die waard is om door allen gekend en bemind te worden, die ons onuitsprekelijk heeft lief gehad. God is almachtig en oneindig goed. God zorgt voor ons en als wij Hem liefhebben mogen later we bij Hem in de hemel wonen. In de verhalen wordt veel nadruk gelegd op wat goed en fout (zonde) is. Ongehoorzaamheid aan God wordt altijd bestraft. Wrede verhalen worden gedetailleerd verteld. Door de verhalen heen wordt steeds verwezen naar de Verlosser der wereld die zou komen. Het boek wordt afgesloten met de verwijzing naar Jezus Christus, die de beloofde Messias is.

Leeftijdscategorie

De verhaalstijl en het woordgebruik sluiten niet meer echt aan bij de kennis- en belevingswereld van kinderen uit deze tijd. Anne de Vries schreef voor kinderen die leefden in de eerste helft van de vorige eeuw. Er zal dan ook uitleg moeten worden gegeven over gebruiken en ideeën uit die tijd. De uitgave is het meest geschikt voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar die deze verhaalstijl aanspreekt.

Vertelde verhalen

Naast de bekende verhalen uit het Oude Testament die chronologisch aan bod komen, worden ook de verhalen verteld van Debora, Gideon, Simson, Ruth, vele koningen van Israël, Daniël en Esther. Het Oude Testament eindigt met een vertelling over Hebreeën 11, en vertelt dat Jezus Christus de beloofde Messias is.

Uitvoering

Daisy-cd met de gesproken tekst van de hele Kinderbijbel (OT en NT).
Voorleesstem: vrouw
Bespreking NT

Bijzondere gegevens

Deze Daisy-cd kun je lenen of streamen bij Bibliotheekservice Passend Lezen: passendlezen.nl
Telefoon: 070 - 3381500