Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Jouw eigen Bijbel
€12,50

Verhaalstijl
De verhaalstijl is eigentijds. De auteur vertelt de verhalen in eenvoudige taal, passend bij het begripsniveau van jonge kinderen. Hierdoor zijn de verhalen te begrijpen voor kinderen vanaf 3 jaar. De stijl is kinderlijk, maar blijft over het algemeen dicht bij de originele Bijbeltekst. De vertelde verhalen geven samen een overzicht van de Bijbel.

Extra informatie
Deze kinderbijbel is een combinatie van bijbelverhalen, gebeden om met het kind te bidden en een babygroeiboek, waardoor er ook een herinneringsboek voor later ontstaat. Zo is er ruimte voor het invullen van informatie over het kind: eerste stapjes, eerste woordjes en dergelijke. De gebeden zijn voor het grootste deel gebaseerd op bijbelverzen.

Visie auteur
De auteur schetst het beeld van een scheppende God. Jezus wordt benoemd als de Zoon van God. De auteur benoemt de moraal van het verhaal niet expliciet, maar deze is wel aanwezig in de vertelling zelf. Wrede of moeilijke verhalen worden overgeslagen of niet genoemd. Delen van een verhaal waarin ingrijpende zaken gebeuren, zoals het sterven van mensen bij Noach of bij de tien plagen in Egypte, worden overgeslagen.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Verhaalstijl en woordgebruik sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van jonge kinderen. Zo wordt bij het verhaal over de schepping aangegeven dat God alle dieren heeft gemaakt, in het bijzonder worden dieren genoemd die het kind waarschijnlijk kent: katten, honden. In het daaropvolgende dankgebed worden ook weer deze dieren genoemd. Enkele woorden in de verhalen kunnen moeilijk zijn voor kinderen, bijvoorbeeld ‘verraden’, ‘zilverstukken’.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 22 verhalen

Nieuwe Testament: 27 verhalen

Dit alles afgewisseld met 17 bladzijden met gebeden. Er is een aantal gelijkenissen opgenomen, deze worden vooral benoemd als verhalen die Jezus vertelde. De uitleg, als deze al aanwezig is, is kort. Pinksteren en Hemelvaart worden niet benoemd.

Met inhoudsopgave

Illustraties
'Jouw eigen Bijbel' is vol illustraties, ondersteunend bij de tekst van de bladzijde. Ze bieden de kans om met het kind na te praten over het verhaal. De stijl is speels, kleurrijk.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
De kinderbijbel is geschikt om thuis voor te lezen en te gebruiken als groeiboek. De verhalen hebben uitleg nodig om goed begrepen te worden. Ook is er voorkennis nodig om vragen van kinderen te kunnen beantwoorden. Ook sommige woorden behoeven uitleg.

Uitvoering
Op de eerste pagina kan aangegeven worden voor wie de kinderbijbel is, wie de gever is en bij welke gelegenheid de kinderbijbel gegeven is. De kinderbijbel is gedrukt om glad papier. Er is ruimte om informatie over de groei van het kind op te schrijven. Er is een stamboom opgenomen waarin grootouders, ouders en broers en zussen een plaats kunnen krijgen.