Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Startbijbel
€24,95

Let op: herziene uitgave verwacht in 2020.

Verhaalstijl

De tekst van de Startbijbel is geen navertelling maar een eenvoudige vertaling van de grondtekst van de bijbel. De sfeer van de oorspronkelijke bijbeltekst is hierbij bewaard gebleven. De selectie van bijbelgedeelten biedt een evenwichtige weergave van de verschillende bijbelboeken. Zo nodig worden bijbelgedeelten met elkaar verbonden door aparte tekstblokjes. Er wordt geen uitleg toegevoegd. De tekst is in stijl eigentijds (geen lange zinnen), maar in woordgebruik wat minder om dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst te kunnen blijven. 
Ieder bijbelboek begint met een korte inleiding, die achtergrondinformatie geeft over het bijbelboek zelf.

Extra informatie

Een landkaartje bij Jozua, Nehemia en de reizen van Paulus.
Als aanvullende informatie is opgenomen: 
- uitleg van moeilijke woorden (deze zijn gemarkeerd in de bijbeltekst), 
- bekende bijbelgedeelten met vindplaats in de Startbijbel
- een lijst met aanhalingen in het Nieuwe Testament die uit het Oude Testament komen.

Visie auteur

De Startbijbel geeft een selectie uit de bijbel om jongeren te leren zelf de bijbel te lezen. Een team van vertalers, bijbeluitleggers, pedagogen en neerlandici heeft samengewerkt om de bijbeltekst zo verantwoord mogelijk te vertalen voor deze doelgroep.
In de Startbijbel klinkt de boodschap: God gaat een weg met mensen. Hij sluit met de wereld een verbond, in het bijzonder met zijn volk Israël. Door zijn Zoon Jezus laat God zien dat alle mensen zijn kinderen zijn. Jezus stierf aan het kruis maar staat op de dood!

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Hoewel de oorspronkelijke bijbeltekst eenvoudig is vertaald, is de tekst voor jonge tieners nog moeilijk. Dit geldt vooral voor de gedeelten waarin visioenen voorkomen en gedeelten uit het bijbelboek Spreuken. Ouders/opvoeders moeten soms uitleg geven om de tekst te verduidelijken. De illustraties sluiten aan bij de kunstzinnige ontwikkeling van tieners.
Zelf lezen vanaf ongeveer tien jaar.

Vertelde verhalen

Deze jeugdbijbel geeft een selectie uit het Oude en Nieuwe Testament die een goed overzicht biedt van de variëteit in de bijbelboeken. 
Gedeelten uit de meeste bekende boeken zijn vertaald maar ook minder bekende gedeelten zijn opgenomen zoals uit Leviticus, Psalmen, Spreuken, Hooglied en Ezechiël. Ook zijn er gedeelten vertaald uit de semi-bijbelboeken Makkabeeën, de Wijsheid van Jezus Sirach en uit de toevoegingen bij Daniël. 

In het Nieuwe Testament wordt het leven van Jezus weergegeven vanuit het boek Lucas. Ook zijn gedeelten uit de boeken Filémon en Jakobus opgenomen. In de vertaling van het boek Korinthe wordt uitleg gegeven over het Heilig Avondmaal.
De bijbelgedeelten houden de volgorde van de bijbel aan.

Illustraties

Op bijna elke pagina staat een kleine of grotere kleurrijke illustratie in Oosterse sfeer. 
De illustraties zijn ondersteunend bij de tekst.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

De Startbijbel  is geschikt om in gezinsverband te lezen als overgang van kinderbijbel naar de bijbeltekst zelf. Ook geschikt voor tieners om zelf de bijbel te gaan lezen. 
Volwassenen kunnen via de Startbijbel een beeld krijgen van de inhoud en sfeer van de eigenlijke bijbeltekst.

Uitvoering

De tekst wordt weergegeven als in de ‘echte’ bijbel, met de bijbelverzen voor de tekst. 
De Startbijbel is gedrukt in een kleine letter.

De Satrbijbel is ook uitgegeven in braille en als digitaal daisy