Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Bijbel voor kinderen
€10,50

Verhaalstijl
De verhalen worden gedetailleerd verteld in een aansprekende stijl; gemiddeld één tot twee pagina’s per verhaal. Soms leest de tekst iets minder vloeiend door de wat gebrekkige vertaling vanuit het Engels. De verhaalstijl blijft dicht bij het literaire genre van de originele bijbeltekst. Het woordgebruik is eigentijds (voorbeeld: ‘O, Saul, domoor!’). Moeilijke begrippen worden meestal uitgelegd, evenals gebruiken uit de tijd van de bijbel.
De auteur blijft dicht bij de bijbeltekst. Wel geeft hij regelmatig zijn eigen interpretatie (voorbeeld: in het verhaal over Martha en Maria: ‘Maria was een dromertje.’). Er is aandacht voor gevoelens van bijbelse personen, hun leefsituatie en gewoontes. Hier en daar wordt aandacht besteed aan symboliek. Voorbeeld: Hosea is heel verdrietig als zijn vrouw hem verlaat. Hij koopt haar later voor veel geld terug uit haar slavenbestaan. Zo vergeeft God ook zijn ontrouwe volk omdat Hij zoveel van de mensen houdt.

Extra informatie
Achterin zijn opgenomen:
- een kaart met de landen van de bijbel,
- een register van personen en plaatsnamen,
- een verklarende woordenlijst.

Visie auteur
De auteur wil het verhaal doorgeven over Gods liefde voor de wereld. Een verhaal vol schoonheid en hoop, maar ook heel realistisch. De auteur laat zien dat de mensen in de bijbel net als wij zijn. Hij kiest niet voor een ‘geredigeerde, sentimentele bewerking’ (voorwoord) maar vertelt ook gewelddadige details (voorbeeld: Jaël die een tentharing door Sisera’s hoofd timmert).

God is de Schepper van hemel en aarde. Hij zorgt voor ons, is altijd bij ons, houdt zich aan zijn belofte, beloont, straft en troost.
Jezus is de Zoon van God en de Messias die de wereld zal redden van de zonde. Jezus vertelt mensen over Gods liefde, vergeving en Gods Koninkrijk. Hij geneest zieken en doet wonderen als teken van zijn kracht en van Gods liefde. De Farizeeën en wetgeleerden laten Jezus doden omdat ze jaloers zijn op Jezus’ macht en bang zijn voor opstand van het volk. Jezus sterft aan het kruis zodat de zonden van de mensen vergeven kunnen worden.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Deze kinderbijbel is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar, om voor te lezen of zelf te lezen. Het woordgebruik en de stijl sluiten aan bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep.
Omdat deze kinderbijbel dicht bij de bijbeltekst en het literaire genre ervan blijft en zeer veel verhalen uitvoerig vertelt, kan deze uitgave een goede overgang zijn naar het lezen van de bijbel zelf.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 139 verhalen
Nieuwe Testament: 107 verhalen

Er worden zowel bekende als minder bekende verhalen verteld, uit de meeste bijbelboeken. Naast verhalen komen ook veel andere literaire genres aan bod: geschiedenis, liederen, profetieën, spreuken, poëzie en brieven. De kinderbijbel eindigt met het visioen van Johannes over de nieuwe hemel en aarde.
De verhalen worden met elkaar verbonden zodat de bijbelse lijn duidelijk wordt.

De bijbelgedeelten worden bij de verhalen vermeld.
Met inhoudsopgave.

Illustraties
Elke pagina heeft één of twee illustraties waarin een scène uit het betreffende verhaal wordt uitgebeeld. De illustraties in zachte kleuren, tonen de sfeer en leefomgeving van de bijbelse tijd. Verder heeft elke pagina een geïllustreerd randkader dat wel de bijbelse sfeer weergeeft maar vaak geen verband houdt met het verhaal.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Geschikt om thuis voor te lezen, zelf te lezen en als voorbereiding voor de vertelling in kinderkerk en (zondags)school.
Ook geschikt voor volwassenen die bijbelkennis willen opdoen.

Uitvoering
Deze
budget-editie is kleiner in uitvoering dan het origineel. Inhoudelijk is er geen verschil.

Op de eerste pagina is ruimte om de naam van de gever en ontvanger te noteren.