Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
De Bijbel voor jullie
€31,00

Verhaalstijl

De auteur hanteert een uitvoerige en nauwkeurige verhaalstijl. De stijl is meer beschrijvend dan expressief; twee tot zes pagina's per verhaal. De tekst is redelijk eigentijds en blijft dicht bij de bijbeltekst. De auteur gebruikt tussenteksten om achtergrondinformatie te geven over de tijd en cultuur waarin de verhalen plaatsvonden. Hierdoor zijn de verhalen beter te begrijpen. De auteur geeft haar eigen visie om de bedoeling van een verhaal duidelijk te maken. Er is weinig aandacht voor symbolische betekenissen.

Extra informatie

Landkaartjes en tijdbalken maken duidelijk waar en wanneer de verhalen plaatsvonden.

Visie auteur

De verhalen zijn geschreven rond het thema: kiezen voor of tegen God (Oude Testament), en voor of tegen de Here Jezus (Nieuwe Testament). 
God wordt geschetst als een rechtvaardige en oordelende Vader. Hij houdt heel veel van mensen maar verlangt gehoorzaamheid. De Here Jezus is de Zoon van God die uit gehoorzaamheid aan zijn Vader aan het kruis sterft om de schuld van de mensen tegenover God te voldoen. 
Wrede of moeilijke gedeelten worden verklaard: als de mensen God niet gehoorzamen terwijl Hij zoveel van hen houdt dan kan God de mens straffen met ziekte of dood.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De auteur sluit aan bij de belevingswereld van kinderen tot ongeveer elf jaar. Onbekende begrippen worden duidelijk uitgelegd. Voor tieners vanaf twaalf jaar is het taalgebruik te kinderachtig. De achtergrondinformatie, landkaartjes en tijdbalken zijn echter wel geschikt voor tieners. 
Deze kinderbijbel is niet zo uitnodigend om zelf te lezen.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 159 verhalen 
Nieuwe Testament: 78 verhalen 
De bijbelgedeelten worden vermeld bij de inhoudsopgave en bij de verhalen. 

De verhalen komen uit een groot aantal bijbelboeken, van Genesis t/m Openbaring.
Het Oude Testament vertelt 29 verhalen rond bekende en minder bekende bijbelse personen (Job, Deborah, enkele koningen, Ezra en Nehemia). 
Het Nieuwe Testament vertelt over het leven van de Here Jezus, van geboorte tot Hemelvaart, en over de zendingsreizen van Paulus.

Illustraties

Bij de meeste vertellingen zijn een fullcolour illustratie en/of een landkaartje opgenomen. De illustraties sluiten goed aan bij de kern van het verhaal.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

De, uitgebreide, verhalen zijn geschikt om in gedeelten voor te lezen. Voor kinderkerk of (zondags)school is deze kinderbijbel goed te gebruiken als voorbereiding op de vertelling, met name door de landkaartjes, tijdbalken en achtergrondinformatie.

Uitvoering

De tekst is in twee kolommen per pagina afgedrukt wat voor een duidelijke bladspiegel zorgt.