Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
God wil bij mensen wonen
€32,50

Verhaalstijl
Vlot lezende verhalen van twee pagina’s tekst. Geschreven in begrijpelijke, eigentijdse taal. Rekening houdend met de literaire genres die in de Bijbel voorkomen worden niet alleen verhalen verteld, maar ook liederen, profetieën, wijsheden en brieven. De boodschap in ieder verhaal blijft dicht bij de bijbelse kern, maar wordt op een vrije, toegankelijke manier weergegeven. Van een aantal verhalen wordt alleen de kern weergegeven, zoals van de verhalen van Simson, Gideon en De brief aan de Hebreeën. Het taalgebruik is soms vrij direct en nietsverhullend, zoals bij David en Bathseba: ‘Kom naast me zitten,’ zegt hij (David). Hij trekt haar dicht tegen zich aan. Hij streelt haar haren en vrijt met haar. Hij doet net alsof ze getrouwd zijn.’

Extra informatie
De verhalen zijn door zes verschillende schrijvers geschreven.

Visie auteur
Rode draad door deze kinderbijbel is dat ‘God (toch) bij de mensen wil wonen, dankzij het mens geworden Woord.’

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De verhaalstijl en het woordgebruik sluiten aan bij kinderen vanaf een jaar of 9, om voor te lezen en om zelf te lezen. Deze uitgave is voor kinderen die de bijbelverhalen al vaker gehoord hebben een goede manier om ze opnieuw te lezen en kennis te maken met minder bekende verhalen.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 92 verhalen
Nieuwe Testament: 57 verhalen

Er is aandacht voor verhalen die in veel andere kinderbijbels ontbreken, zoals in het Oude Testament onder andere uit de bijbelboeken Job, Psalmen, Spreuken, Hooglied, Amos, Haggai en Zacharia. En in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld brieven van Paulus, Filemon, Jakobus, Hebreeën en Openbaringen.

Inhoudsopgave met tekstverwijzing en ook bij ieder verhaal een tekstverwijzing.

Illustraties
Kleurrijke aquarelachtige, realistische illustraties die het verhaal ondersteunen.

Bruikbaarheid
Geschikt om thuis of in een groep voor te lezen en zelf te lezen vanaf 9 jaar. Goed te gebruiken als vertelling of voorbereiding op een vertelling op school en zondagsschool/kinderdienst.

Uitvoering
Met een leeslint.
Soms tekst op gekleurde ondergrond, wat het lezen voor mensen met dyslexie moeilijk kan maken.