Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Lees maar mee BIJBELVERHALEN
€12,99

Verhaalstijl
Dit is een leesboek met tien bijbelverhalen. Er is veel aandacht besteed aan zeer eenvoudig woordgebruik. Kinderen die leren lezen kunnen deze verhalen samen met hun ouders lezen. Vetgedrukte zinnen zijn op het niveau van AVI-M3, dat wil zeggen dat kinderen die in groep 3 zitten zelf ook gedeelten kunnen lezen van de verhalen. Schrijven met woorden en zinnen die kinderen op dit niveau kunnen lezen is niet eenvoudig en heeft gevolgen voor de verhaalstijl, die is eigentijds, levendig en speels. Mede door het moeten schrijven met eenvoudige woorden moet er soms worden afgeweken van de letterlijke bijbeltekst om de strekking van de tekst duidelijk te maken. Er worden personen opgevoerd die niet in de Bijbel voorkomen. Een voorbeeld is het verhaal over Noach. Hier komen enkele jongens in het verhaal voor die Noach ‘pestten’. Voor kinderen is dit begrijpelijk. In de Bijbel komt dit deel van het verhaal niet voor.  De stijl is eenvoudig, maar niet kinderachtig.

Extra informatie
Deze verhalen zijn bedoeld om samen te lezen met kinderen die net gestart zijn met het zelf leren lezen. Er is een selectie gemaakt van tien bijbelverhalen. Het scheppingsverhaal staat hier niet tussen. Er zijn zinnen dik gedrukt of met een afwijkend lettertype zodat de kinderen kunnen zien welke woorden en zinnen ze zelf kunnen lezen. Hierdoor is het boek ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking die leren lezen of op een basaal niveau kunnen lezen. De tekst is voor hen begrijpelijk zonder kinderachtig te worden.


Visie auteur
Jezus is een bijzondere baby, Hij doet wonderen. God houdt van de mensen. De verhalen zijn begrijpelijk, de moraal wordt kort uitgelegd.


Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Verhaalstijl en woordgebruik sluit aan bij de leef – en belevingswereld van 6- 9 jarigen.
De verhalen zijn ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking die een klein beetje kunnen lezen.

Vertelde verhalen
Er worden tien verhalen verteld: Noach, Jozua, David, Jona, Daniël, Baby Jezus, De storm op zee, Een gat in het dak, De goede Samaritaan, Het verloren schaap. De bedoeling van de gelijkenissen worden heel kort uitgelegd.  In de inhoudsopgave wordt vermeld bij welke bijbelteksten het betreffende verhaal hoort.

Met inhoudsopgave

Illustraties
Samen met de tekst vertellen de illustraties het verhaal. De illustraties zijn speels, kleurrijk en historisch. De illustraties bieden de mogelijkheid dieper in te gaan op het verhaal. Het lezen in eenvoudig leesbare taal krijgt hierdoor ondersteuning. De illustraties beslaan de gehele bladzijde. De tekst is onderdeel van de illustratie.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Het doel van de auteur was om een aantal bijbelverhalen geschikt te maken voor kinderen die net leren lezen. Hierdoor is het een samenleesboek geworden.
Het boek is geschikt voor school en thuis om (individueel) samen met het kind te lezen. De bedoeling is dat de volwassene de tekst leest die het kind nog niet kan lezen. De dikgedrukte tekst kan het kind zelf lezen.
Het boek is geschikt als leesoefening en ondersteuning bij het leren lezen. Hierdoor is het ook geschikt als hulpmiddel bij individueel leesonderwijs op school.

Uitvoering
De gedeelten die het kind zelf kan lezen zijn dikgedrukt en vergroot. Voor kinderen met dyslexie kunnen de vergrote lettertekens helpen bij het lezen.