Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Aan tafel Bijbel NIET MEER LEVERBAAR
€15,00

Verhaalstijl
In deze kinderbijbel worden de verhalen op een heel duidelijke manier beschreven in een ‘taal’ die kinderen aanspreekt. De verhalen beginnen met een pakkende openingszin, waardoor je nieuwsgierig wordt naar de hoofdpersoon in het verhaal.
Alle verhalen worden over drie pagina’s verdeeld en hebben ieder een paginagrote illustratie met tussendoor verschillende kleinere illustraties.

Extra informatie
De verhalen in dit boek zijn verdeeld in vijf thema’s, te weten:

  • Aan tafel, met vijf verhalen over eten.
  • Volg Mij!, met vijf verhalen over het volgen van Jezus.
  • Krachtpatsers, met vijf verhalen over mensen die door het geloof tot krachtige daden kwamen.
  • Een stukje hemel op aarde, met vijf verhalen over de wonderbaarlijke manier waarop God zich openbaart aan ons.
  • Een nieuw begin, met vijf manieren waarop God in de Bijbel laat zien dat we altijd opnieuw mogen beginnen met Hem.

Voorafgaand aan de thema’s wordt een korte uitleg gegeven over Gods bedoeling met dit onderwerp. Ook wordt er een bijbeltekst genoemd die je kunt printen en ophangen in huis zolang over dit thema wordt gelezen.

Visie auteur
God heeft Jezus aan ons gegeven om ons te redden na de zondeval. God houdt van ons en Hij wil graag dat je dat begrijpt. De auteur wil dat kinderen begrijpen wat God en Jezus voor je willen betekenen in je dagelijks leven.
Hier en daar wordt Jezus aangegeven met de term Heere Jezus.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Kinderen vanaf 9 jaar kunnen dit boek zelf lezen. Ook de proefjes sluiten aan bij deze doelgroep en geven op hun niveau uitleg bij het verhaal.

Vertelde verhalen
Deze bijbel houdt een afwijkende volgorde van de bijbelverhalen aan. Hij is ingedeeld in thema’s en per thema worden verschillende verhalen verteld uit het Oude en Nieuwe Testament. Per thema volgen deze wel de chronologische volgorde maar het zijn geen aaneensluitende verhalen.

Met inhoudsopgave.

Illustraties
Bij elk verhaal is één paginagrote illustratie met daarnaast veel kleine illustraties. Opvallend is de linnenstructuur op de achtergrond en het gebruik van veel zwarttinten in de tekeningen. Veel pagina’s hebben een rand waardoor het lijkt alsof ze op houten planken gedrukt zijn.

Verwerkingsmogelijkheden
Na elk verhaal is er een extra pagina met de onderdelen:

  • Lezen in de Bijbel: hierin staat vermeld waar je het verhaal in de Bijbel kunt vinden.
  • Wist je dat: achtergrondinformatie over het gelezen bijbelgedeelte.
  • Om over na te denken: nadenken over de betekenis van het verhaal in jouw eigen leven.
  • Om te doen: een proefje of test om de inhoud van het verhaal beter te kunnen begrijpen en om te laten zien wat God bedoelt met het verhaal.
  • Om te zoeken op internet (of in je bijbel): een deel uit het verhaal opzoeken zoals een plaatje, een lied, of informatie over de plaats waar het verhaal zich afspeelde.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool)
Deze kinderbijbel is bedoeld om kinderen de verhalen uit te leggen met behulp van activiteiten. Daarom is dit boek aan te bevelen als je in gesprek wilt gaan met kinderen over de Bijbel.

Uitvoering
De verhalen, uitleg van de thema’s en ‘aan de slag’-pagina’s zijn gedrukt op verschillende kleuren achtergrond waardoor de onderdelen goed herkenbaar zijn.

Voorkennis
Alle verhalen staan los van elkaar. Er wordt geen chronologische volgorde aangehouden. De verhalen worden aangeboden op een andere manier, zodat kinderen die bekend zijn met de verhalen, ze op een nieuwe manier kunnen beleven. En voor andere kinderen wat meer uitleg over de voorgeschiedenis van het verhaal of de plaats in de Bijbel, nodig is.