Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Groeibijbel
lenen/digitaal daisy

Verhaalstijl

Deze jongerenbijbel heeft door het populaire woordgebruik een heel eigentijdse stijl die afwijkt van de wat meer gedragen sfeer van de oorspronkelijke bijbeltekst. De verhalen zijn vrij kort en geven de kern duidelijk weer. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan wat mensen hebben gedacht, gezegd of gedaan. Er is minder aandacht voor de situatie waarin het verhaal zich afspeelt. De moraal van een verhaal wordt verteld via gedachten en woorden van de bijbelse personen en is gericht op symboliek en achterliggende betekenissen. 
De auteur geeft hier en daar extra uitleg bij het verhaal via achtergrondinformatie.

Visie auteur

De auteur wil de bijbelverhalen toegankelijk maken voor jonge mensen. Mensen lijken op God en beleven samen een hele geschiedenis op weg door het leven. God vindt dat je moet zijn zoals je bent gemaakt. Hij is betrouwbaar. De Here Jezus wordt als 'een zoon' van God beschouwd. Hij trekt als een bijzondere man met zijn leerlingen op en legt aan de hand van gebeurtenissen de wet van God uit. Het wordt aan de verbeelding van de luisteraar overgelaten of Jezus wel of niet opstaat uit de dood. 
De auteur geeft een eigen interpretatie aan de bijbelverhalen. Hij laat meestal in het midden of een geschiedenis werkelijk is gebeurd of alleen in de gedachten van mensen; of een wonder echt heeft plaatsgevonden of dat het om een natuurverschijnsel gaat.

Leeftijdscategorie

De Groeibijbel sluit goed aan bij de leefwereld van jongeren. Het taalgebruik is kort, populair en spreekt jongeren aan. 
Ook geschikt voor volwassenen.

Vertelde verhalen

De boekenserie bestaat uit zeven deeltjes: vijf deeltjes Oude Testament, twee deeltjes Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament blijft hierdoor wat onderbelicht. Minder toegankelijke bijbelboeken als de profeten, Job en Openbaring worden in de Groeibijbel ook verteld. 
Elk deeltje begint met een psalm. De auteur verbindt de verhalen uit het Nieuwe Testament met die uit het Oude Testament en maakt daarmee duidelijk dat het Oude en Nieuwe Testament een eenheid vormen.

Oude Testament: 
deel 1: Genesis
deel 3: Exodus
deel 4: Jozua, Rechters en Ruth
deel 5: Samuël en Koningen
deel 6: Esther, Job, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Jona

Nieuwe Testament:
deel 2: Mattheüs
deel 7: Handelingen en Openbaring.
 

Uitvoering

Daisy-cd met de gesproken tekst van de Groeibijbel.

Meer informatie

Je kunt de Daisy-cd van de Groeibijbel lenen of streamen via  Bibliotheekservice Passend Lezen: Passendlezen.nl
Telefoon: 070 - 3381 500