Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kijkbijbel
€29,95

Verhaalstijl

Korte, bondige tekst bij sprekende illustraties. Twaalf pagina’s per verhaal met vier tot twintig regels per pagina. De tekst is gebaseerd op de grondtekst van de bijbel. De bijbelgedeelten worden op een zorgvuldige manier beknopt weergegeven. De tekst is beschrijvend en het woordgebruik eenvoudig. Het gebruik van de tegenwoordige tijd maakt de tekst fris en levendig. Er wordt geen uitleg of interpretatie aan de verhalen toegevoegd.

Extra informatie

In deze kinderbijbel is een ‘Leeswijzer’ opgenomen als handreiking voor ouders/opvoeders. Hierin staat achtergrondinformatie over de bijbel, over de vertelde verhalen en over bijbellezen met kinderen. Voor leerkrachten is een aparte ‘werkwijzer’ bij deze kinderbijbel uitgegeven als handreiking bij de bijbelvertelling.

Visie auteur

De ‘Leeswijzer’ vermeldt dat het in de bijbel gaat om het kennen van God, die zich verbindt met de geschiedenis van mensen. Kinderen leren door de bijbelverhalen ontdekken wie zij zelf zijn, hoe zij het leven tegemoet kunnen treden en hoe hun leven met God verbonden is. Daarom wordt in deze kinderbijbel de nadruk gelegd op geloof en vertrouwen. 
God wordt beschreven als de Schepper van het heelal; Hij is trouw en zorgt goed voor zijn volk. Jezus is op aarde gekomen om de mensen te redden; Hij gaf zijn leven voor hun zonden. Wonderverhalen blijven dicht bij de bijbeltekst. De kruisiging van Jezus wordt sober verteld; andere wrede verhalen worden niet verteld.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Deze kinderbijbel is geschreven met het oog op mensen die niet bijzonder thuis zijn in de bijbel. De Kijkbijbel is in de eerste plaats een kijkboek en daarnaast een voorleesboek. Deze opzet maakt deze uitgave bijzonder geschikt om te bekijken en te lezen met mensen met een verstandelijke beperking. Illustraties en tekst samen sluiten goed aan bij de beleving van kinderen tot ongeveer acht jaar. 
Zelf lezen vanaf acht jaar.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 10 verhalen 
Nieuwe Testament: 18 verhalen 

Enkele verhalen zijn samengevoegd tot één verhaal zoals de verhalen rond Jozef en Mozes. Het Nieuwe Testament stopt bij het Pinksterfeest; er worden geen verhalen verteld over de zendingsreizen van Paulus. Het laatste verhaal, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, grijpt terug op de schepping waarmee aangegeven wordt dat God het eerste en laatste woord heeft.

De bijbelgedeelten staan vermeld bij de inhoudsopgave. 

Illustraties

De illustraties vormen de basis van deze kinderbijbel. Bij elk verhaal staan één tot drie kleine en grotere kleurige illustraties. De illustrator geeft op eenvoudige wijze gezichtsuitdrukkingen en gebaren treffend weer. Dezelfde personen hebben steeds dezelfde kleding aan zodat het verhaal via de tekeningen goed te volgen is. Jezus heeft in alle verhalen eenzelfde witte mantel aan waardoor Hij in elk verhaal direct te herkennen is.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Bijzonder geschikt om thuis, in kinderkerk en (zondags)school te bekijken en voor te lezen. Door de ‘Leeswijzer’ ook geschikt als voorbereiding op een eigen vertelling.

Uitvoering

De tekst is gedrukt in een groter lettertype binnen veel witruimte. Door het dikkere papier is deze uitgave wat zwaarder. 

14 Verhalen uit de Kijkbijbel zijn in 2013 opnieuw uitgegeven als; De grote Kees de Kort kinderbijbel