Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Prentenbijbel
€29,95

Verhaalstijl

Deze kinderbijbel heeft een frisse, eigentijdse stijl terwijl de sfeer van de oorspronkelijke bijbeltekst er in doorklinkt. In korte teksten wordt de kern van het bijbelverhaal zorgvuldig verteld. De tekst is levendig en aansprekend. De illustraties en tekst vormen samen één geheel. De Prentenbijbel doet haar naam eer aan en is voorlees- en kijkboek tegelijk.

Extra informatie

Deze kinderbijbel is de samenvoeging van   de twee delen: Prentenbijbel ’Verhalen van het Oude testament’  en Prentenbijbel ‘Verhalen uit het Nieuwe Testament’ plus 11 extra verhalen. Niet meer als losse delen verkrijgbaar.

Achter in de prentenbijbel is een historische schets opgenomen, waarin de samenhang tussen de 36 verhalen verduidelijkt wordt voor de opvoeders.
Ook is er een lijst waarin bijbelse begrippen(zoals: zegen, priester, doop) worden uitgelegd.

Visie auteur

God heeft de wereld en de mensen geschapen en daarna niet meer losgelaten. Hij gaf zelfs zijn zoon om de wereld te redden, en een begin te maken met het herstel van de schepping. De verwijswoorden 'hij' en 'hem' worden zonder hoofdletter geschreven. Dit in navolging van de Nieuwe Bijbelvertaling waarop de tekst gebaseerd is.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De Prentenbijbel is geschikt voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Stijl, woordgebruik en illustraties zullen deze kinderen boeien. Zelf lezen kan vanaf ongeveer zeven jaar. Het gemiddeld AVI-niveau van de verhalen is AVI-7 (vergelijkbaar met E5).

Deze kinderbijbel kan ook aansprekend zijn voor mensen met een verstandelijke handicap. De illustraties zijn heel geschikt om samen te bekijken. Zij vormen een goed handvat om over de tekst van het verhaal door te praten.

Vertelde verhalen

Oude testament: 18
Nieuwe testament: 18

De verhalen komen uit Genesis tot en met Openbaringen.  Ook de verhalen na Pasen, over Paulus en het visioen van Johannes worden bijzonder mooi verteld. In het visioen van Johannes over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt de levensboom terug die ook in het paradijs stond. Zo worden einde en begin van de bijbel weer bij elkaar gebracht.

Bij de verhalen worden de Bijbelgedeelten vermeld.
Met inhoudsopgave, maar zonder paginanummers

Illustraties

Elk verhaal staat gedrukt in een leeg gedeelte van de paginagrote illustraties. De illustraties zijn uitgevoerd in heldere, warme kleuren en zijn onderdeel van het verhaal. Tekst en illustraties ondersteunen elkaar.
 De illustraties tonen de sfeer van het leven in de bijbelse tijd. Er is aandacht voor opvallende details die de tekst tot leven brengen. Voorbeeld: bij de geboorte van Isaäk geeft één van de kinderen een klein jasje. De expressie op de gezichten is goed herkenbaar.

Zie de website van Marijke ten Cate Illustraties voor meer informatie over de illustrator.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool)

De Prentenbijbel is heel geschikt om met jonge kinderen te lezen en te bekijken; thuis of in kinderkerk/(zondags)school. De illustraties zijn voldoende duidelijk om aan een kring kinderen te laten zien.

Deze uitgave is ook te gebruiken in een vorm van club of catechese voor mensen met een verstandelijke handicap. De grote illustraties nodigen uit om samen te praten over het verhaal.

Uitvoering

De Prentenbijbel is bijzonder zorgvuldig uitgevoerd. Er is veel aandacht besteed aan vormgeving, gebruik van lettertypen en illustraties.  De tekst, in een strak lettertype, staat in zwarte of witte letter over de gekleurde ondergrond van de illustraties. Dit kan moeilijk zijn voor mensen met leesproblemen.

Met leeslint.

Bijzondere gegevens

De auteurs hebben zich bij het schrijven en tekenen van de verhalen gebaseerd op de Nieuwe Bijbelvertaling. Een klankbordgroep adviseerde.

Van diverse verhalen uit de Prentenbijbel zijn DVD's verschenen.

Vanaf mei 2012 zijn verhalen uit de prentenbijbel ook als apps voor Ipad te koop. De apps zijn korte filmpjes met de mogelijkheid om ook vragen over het verhaal te beantwoorden en zo een gesprek over het bijbelverhaal op gang te brengen.

Meer informatie over de Prentenbijbel

-----------------

Meer informatie

Ook verkrijgbaar in het Fries:Bernebibel

 en in het Gronings: Kinderbiebel