Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Doe maar mee Bijbel
€14,99

Verhaalstijl

De schrijver vertelt de verhalen kort en bondig in de verleden tijd en op een beschrijvende manier. Na vrijwel iedere zin staat tussen haakjes een tip hoe je die zin kunt uitbeelden met je kind. Bijvoorbeeld: “Toen zei God: ‘Water.’ (Maak een golvende beweging met je handen.)”.
Elk verhaal beslaat één (deel van een) bladzijde. Er zijn verhaaltjes van een paar regels maar ook verhaaltjes van een bladzijde vol.

Visie auteur

De auteur is ervan overtuigd ‘dat als wij op een spelende manier voorlezen, in plaats van stilzittend en serieus kijkend, de kinderen meer ontvankelijk zijn om wat mooi, goed en waar is te ontdekken.’ Hij wil dus dat de kinderen plezier ervaren in het voorgelezen worden uit de Bijbel. Daarom heeft hij ervoor gekozen de bijbelverhalen in gewone taal te vertellen. Ook brengt volgens de auteur het voorlezen van de kinderbijbel de kinderen dichter bij de ouder, maar ook dichter bij God.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De verhalen sluiten goed aan bij de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Ook wat betreft de doe-opdrachtjes na elke zin past de Doe maar mee Bijbel in deze leeftijdscategorie. 
Deze kinderbijbel is niet bedoeld voor kinderen om zelf te lezen, maar om samen te lezen met de voorlezer (ouder, leerkracht).

Vertelde verhalen

Oude Testament: 24
Nieuwe Testament: 26

De eerste zes verhalen beschrijven de schepping. Verder worden de bekende verhalen verteld (Noach, Abraham, Jakob, Jozef, Jericho, Ruth, Samuël, David en Goliat, Jona, Daniël). In het nieuwe testament worden de volgende verhalen verteld: geboorte van Jezus, Jezus als twaalfjarige in de tempel, Johannes de Doper, roeping van de discipelen, genezing van de verlamde en van de bediende van een Romeinse soldaat, storm op het meer, dochtertje van Jaïrus, wonderbare spijziging, Jezus die over water loopt, een aantal gelijkenissen, de kinderen die bij Jezus mogen komen, Zacheüs, Jezus op de ezel, de arme vrouw met twee muntjes, Jezus’ sterven, de opstanding, de hemelvaart, uitstorting van de heilige Geest, Saulus’ roeping en het laatste verhaal is uit Openbaring 21, over de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
De Doe maar mee Bijbel eindigt met vier zinnen met bijbehorende bijbeltekst om te onthouden, waaronder: De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Psalm 23:1.
Onder elke titel staat genoemd in welk bijbelgedeelte het verhaal terug te vinden is.
Er is een inhoudsopgave aanwezig.

Illustraties

Elk verhaal beslaat één bladzijde en de grote en kleurrijke illustraties beslaan meestal de bladzijde waarop het verhaal staat en de bladzijde ernaast. De illustraties zijn ter ondersteuning van het verhaal.
Soms heeft het plaatje echter weinig met de tekst te maken. Bij het verhaal van Jakob en Esau bijvoorbeeld staat een plaatje van een baby die de voet van de andere baby vasthoudt. Dit wordt in het verhaal echter niet genoemd. Net als de knuffel die Esau aan Jakob geeft op het plaatje.
Bij het verhaal ‘Uitrusten’, over God die uitrust na de schepping, zie je een plaatje van een man (God?) in een hangmat.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Deze kinderbijbel is zeer geschikt om thuis voor te lezen, maar in kleine kring (zodat je de plaatjes goed kan laten zien) ook in bijvoorbeeld de kinderkerk of op school. Kinderen worden bij het verhaal betrokken doordat ze de tekst uit moeten beelden of iets moeten zeggen.

Uitvoering

De kinderbijbel heeft een stevige foamkaft.
Meestal heeft de (zwarte) tekst een witte achtergrond, maar een aantal keer staat de tekst over de illustratie heen waardoor deze iets minder goed leesbaar is.
De zinnen staan meestal gecentreerd onder elkaar. Bij een aantal verhaaltjes gaat de tekst aan de kant voor de illustratie.