Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Samenleesbijbel
€59,95

Verhaalstijl
De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal (2014) met heel veel extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar: weetjes, gespreksvragen, doe-opdrachten, liedjes, illustraties, landkaartjes en themapagina’s.
Deze kinderbijbel is speciaal ontwikkeld voor gezamenlijk gebruik in het gezin. Een lees-, luister-, denk- en doebijbel. Er zijn drie routes, oplopend in moeilijkheidsgraad, die je stap voor stap door de Bijbel leiden. De verhalen zijn de bijbelteksten in de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal.
- De eerste (oranje) route biedt met 50 bekende verhalen een eerste kennismaking met de Bijbel.
- De tweede (paarse) route heeft 125 bekende verhalen en soms wat ingewikkelder verhalen.
- De derde  (groene) route bestaat uit 250 bijbelgedeelten, meestal minder bekende verhalen, en gaat in twee rondes door het Oude en Nieuwe Testament.
- Verhalen die niet in de routes voorkomen kun je toch opzoeken en lezen, omdat de Samenleesbijbel de complete Bijbel van Genesis tot en met Openbaringen bevat.

Elk verhaal uit een route heeft verwerkingen, zie voor meer informatie onder het kopje verwerkingsmogelijkheden.

Verder zijn er 32 themapagina’s met informatie, verdeeld over vier categorieën:
- Om te beginnen: info over wat de Bijbel is en hoe je iets kunt vinden.
- Godsdienst in de Bijbel: info over geloof van mensen in de tijd van de Bijbel.
- De wereld van de Bijbel: info over de wereld en cultuur van de bijbelse tijd.
- Samen geloven: info over hoe je thuis samen bezig kunt zijn met geloven

Extra informatie
De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Hebreeuwse en Griekse oorspronkelijke teksten met korte vlot leesbare zinnen in het Nederlands, dat iedereen dagelijks gebruikt. iedereen gebruikt. ‘De meeste woorden in deze vertaling zijn algemeen bekend, en onbekende woorden worden uitgelegd in twee woordenlijsten. De zinnen zijn kort. Het is duidelijk over wie of wat de tekst gaat. En als verwijswoorden, zoals hij of dat, niet duidelijk genoeg zijn, wordt de naam van een persoon of zaak voluit herhaald. De tekst is ingedeeld in korte stukken. Boven elk stuk staat een kopje, en als er een nieuw onderwerp begint, staat er een hoofdkop. Zo kan de lezer direct zien waar de tekst over gaat.’

 Er is een bijbelse woordenlijst met uitleg.
 

Visie auteur
In de inleiding en toelichting op deze Bijbel lezen we: ‘De Bijbel is hét boek waarin je God kunt leren kennen en waarin je kunt ontdekken wie Jezus Christus is. De Bijbel kan richting geven aan je leven, en je helpen in allerlei situaties. Daarom is het belangrijk om ook kinderen bekend te maken met de Bijbel. Het is waardevol om samen in de Bijbel te lezen, voor kinderen en voor volwassenen. Het samen in de Bijbel lezen ondersteunt de geloofsopvoeding.’ ’Kinderen worden aangemoedigd om zelf na te denken en antwoord te geven op de vraag wie God is, of wat een bijbelverhaal te maken heeft met hun eigen leven.’ ‘Door de opdrachten ontdekken de kinderen weer op een andere manier iets van de betekenis van het verhaal.’


Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar om te lezen met hulp. De aanvullende informatie en de hulpmiddelen maken deze Bijbel geschikt om samen met volwassenen en kinderen van 8–12 jaar te lezen en met het geloof bezig te zijn.
Daarnaast kunnen de kinderen ook zelf op ontdekkingstocht gaan. Door de verschillende routes en opdrachten kun je goed bij de belangstelling van verschillende kinderen aansluiten. 

 

Vertelde verhalen
De hele Bijbel, waarbij 425 verhalen speciaal gericht op de kinderen extra aandacht krijgen via de groene, paarse of oranje route.

Er is een inhoudsopgave waarin de verhalen/bijbelteksten uit de routes worden genoemd.

 

Illustraties
De illustraties bestaan uit foto’s, kaartjes en tekeningen, icoontjes. De illustraties zijn divers, van realistische aquarellen tot stripfiguren, van ingekleurde pentekeningen tot foto’s. De teksten, opdrachtkaarten, enzovoort die bij een route

horen hebben kopjes en achtergronden in de kleur van de route, groen, paars of oranje. Door de verschillende kleuren en aanwijzingen zijn de routes makkelijk te volgen.

Verwerkingsmogelijkheden
Verwerkingsmogelijkheden worden bij elk verhaal uit een route, met icoontjes weergegeven en geven de volgende mogelijkheden:

  • Vragen om over te praten
  • Weetjes met achtergrondinformatie
  • Iets doen
  • Landkaarten, foto’s en tekeningen
  • Bij sommige stappen hoort een lied (staat op de bijgevoegde cd)
    Men kan zelf kiezen welke verwerkingen men wil doen, wat past bij het kind of de groep, en de hoeveelheid tijd.

Uitvoering
De bijbeltekst is zwart op wit afgedrukt. De nummering van de bijbelverzen en kopjes zijn per route aan de routekleur aangepast, dus oranje, groen en paars. De overige bijbelteksten hebben blauwe kopjes en een blauwe vers-nummering. Alle informatie, opdrachten, enzovoort staan op een licht gekleurde ondergrond.
Klein lettertype.
Met een leeslint.

Bijzondere gegevens
Met CD met 40 nieuwe liederen speciaal voor deze Bijbel geschreven. Tekst en muziek achterin de Bijbel weergegeven.
Er is een los muziekboek met pianobegeleidingen van deze liederen.
Voor individueel gebruik van de Bijbel in Gewone Taal zie  Bijbel in gewone Taal voor jou