Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
BeeldSpraak - De bijbel naverteld voor jonge mensen
€5,00

Verhaalstijl

BeeldSpraak is bedoeld als hulpmiddel bij geloofsvragen van jonge mensen. Het is geen jongerenbijbel met toegankelijk geschreven bijbelverhalen maar een uitgave waarbij via ‘beeldspraak’ de bijbelboeken worden naverteld. De kernboodschap van het bijbelboek blijft daarbij hetzelfde.
De twintig auteurs gebruiken diverse verhaalstijlen: poëzie, dagboeknotities, brieven, vertellingen, e-mails en spiegelverhalen. De woordkeuze is eigentijds en populair; een enkele keer komt grof taalgebruik voor. De meeste navertellingen zijn perspectiefvertellingen, geschreven vanuit een bijbelse of nevenpersoon, in de tijd van de bijbel of zich afspelend in de 21e eeuw.
De auteurs verwerken de eigen interpretatie van de bijbeltekst in de navertellingen. Er is veel aandacht voor geloofsvragen en hedendaagse vraagstukken maar er worden geen pasklare antwoorden gegeven. Voorbeeld: het volk Israël in Egypte wordt verbonden met de integratieproblematiek; Daniël wordt vergeleken met Nelson Mandela.

Extra informatie

De figuur Hanna geeft bij elk bijbelboek een korte uitleg over de inhoud.

Visie auteur

Uit het voorwoord: ‘BeeldSpraak is geschreven om jonge mensen de kern van de bijbel door te geven: hoe leven wij met elkaar en waarvoor? De auteurs proberen vanuit hun geloof in de Eeuwige, gesterkt door het voorbeeld van Jezus en geïnspireerd door de Alomtegenwoordige de boodschap van God vorm te geven in herkenbare beelden. Via eigentijdse tekstvormen hopen zij jonge mensen te stimuleren om de bijbelse verhalen te gaan lezen.

In het Oude Testament hebben de verhalen als boodschap: God laat je niet los.
In het Nieuwe Testament wordt Jezus beschreven als een rabbi wiens woorden en daden indruk maken. Hij wordt gekruisigd maar is schijndood en staat op uit een coma. Hij is in de gedachten en gevoelens van zijn volgelingen zo aanwezig dat zij zijn voorbeeld navolgen, levend in een hechte gemeenschap.
De auteurs gaan ervan uit dat jongeren moeite hebben met de bijbelverhalen en met de persoon van Jezus.
God wordt in het boek Psalmen met ‘je’ aangesproken. Ook Jezus wordt vaak met ‘je’ aangesproken.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

BeeldSpraak is geschikt voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Het populaire taalgebruik en de eigentijdse verhaalsituaties sluiten aan bij deze leeftijdscategorie maar kunnen als gedateerd worden ervaren.
Men moet gevoel hebben voor symboliek en beeldspraak om de strekking van een verhaal te doorgronden en, eventueel, de relatie met de tekst van het bijbelboek te begrijpen.

Vertelde verhalen

De navertellingen komen uit de meeste bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament. Bekende en minder bekende gedeelten worden naverteld. Gedeelten uit de boeken Psalmen, Prediker en Hooglied zijn opnieuw gedicht, gericht op jongeren. Ook uit vijf apocriefe boeken (semi-bijbelboeken) wordt verteld.
De bijbelgedeelten staan vermeld bij de inhoudsopgave.

Illustraties

In Beeldspraak zijn enkele stilistische zwart-wit tekeningen opgenomen. De illustraties zijn eigentijds en hebben een licht-humoristische uitstraling.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Beeldspraak is geschikt voor jonge mensen om zelf te lezen. Enkele navertellingen lenen zich om in een gezin met oudere kinderen voor te lezen. BeeldSpraak kan ook worden gebruikt in de catechese, jeugdkerk of jeugddienst. Delen zijn geschikt om te gebruiken bij de dagopening op scholen.

Uitvoering

De verschillende verhaalstijlen komen in de uitvoering goed tot hun recht. BeeldSpraak is gedrukt in een kleine letter met een rustige bladspiegel. Oblong formaat: langste zijde in de breedte.

Voorkennis

Deze uitgave kan stimuleren om de bijbel voor het eerst of opnieuw te gaan lezen. Kennis van de bijbelse verhalen is nodig om te begrijpen hoe de navertelling verband houdt met de bijbeltekst.

Meer informatie

Enkele voorbeelden geven een indruk van de gebruikte beeldspraak.
- Het boek Jona: Jona krijgt msn-berichten van God. Hij moet op de Ninevé-site waarschuwen dat God de site zal laten crashen wanneer de gebruikers de inhoud niet verbeteren.
- De kleine profeten: een spiegelverhaal over de problemen in het voetbal rond supportersrellen. Er wordt niet geluisterd naar goede raad.
- Het boek Handelingen: een spiegelverhaal over jongeren van de Zoosjetijd (Jezus’ volgelingen) die in de geest van Jos van der Zalf (Jezus) willen leven. Zij komen in conflict met de Ware Kerk (Joodse leiders).

Bij uitgeverij Narratio  kunt u BeeldSpraak in zijn geheel downloaden.

Een aantal evangelieverhalen uit Beeldspraak is afzonderlijk verschenen in Ooggetuigen.
ISBN-nummer: 90526 39213. Prijs: € 5,-