Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Groeibijbel
€29,99

Verhaalstijl
Verhalen in vlotlezend, duidelijk, hedendaags taalgebruik. Korte verhalen van één tot twee pagina's, op een eigentijdse, vrije manier weergegeven. De kern blijft dicht bij de bijbelse boodschap. Er wordt vooral aandacht besteed aan wat mensen hebben gedacht, gezegd of gedaan. Het verhaal wordt vaak uitgelegd via gedachten en woorden van personen uit het verhaal en is gericht op symboliek en achterliggende betekenissen. Als Mirjam bijvoorbeeld melaats wordt door haar opstand tegen Mozes, zegt Aäron: “‘Die melaatsheid lijkt wel een vloek, een straf van God. Je moet er niet aan denken hoe het verder gaat, hoe mismaakt ze eruit komt te zien. Dat kan God toch niet willen? ‘Nee, zo is God niet,’ zei Mozes tegen Aäron. ‘God rekent je niet zomaar af op je fouten. Hij wil dat wij het goede doen. Solidair zijn met mensen, zeker als ze weinig kansen hebben. En daar is Mirjam er nu een van. We wachten gewoon tot ze beter is.’” En over het Manna: “’Je bent toch niet in Egypte?’ zei Mozes kwaad. ’Daar is de hoogste wijsheid graaien, graaien en nog eens graaien. Hier moet je leren dat er gewoon genoeg is voor iedereen, hoor je dat goed? Dat is de les van God in de woestijn: er is elke dag genoeg voor iedereen, want God is er ook elke dag voor iedereen.’”

Extra informatie
Verhalen uit de Bijbel herverteld vanuit de Hebreeuwse (OT) en Griekse tekst (NT) met respect voor de Joodse traditie. De auteur geeft hier en daar extra uitleg bij een bijbelboek of verhaal via achtergrondinformatie.

Visie auteur
De schrijver wil de bijbelverhalen toegankelijk maken, zodat jonge mensen bijbellezen leuk gaan vinden en in het bijbellezen gaan groeien net als hijzelf. ‘Mensen lijken op God en God wil met mensen verder. Samen beleven ze een hele geschiedenis. God vindt dat je moet zijn zoals je bent gemaakt: een mens.’
Jezus is de zoon van de allerhoogste God, Gods Messias, de grote Redder. Jezus staat op uit de dood en leeft ook verder in de gedachten van zijn discipelen. 
De auteur geeft een eigen interpretatie aan de bijbelverhalen.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De Groeibijbel sluit goed aan bij de leefwereld van tieners en jongeren. Het taalgebruik is kort, populair en spreekt jongeren aan. Ook geschikt voor volwassenen.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 177
Nieuwe Testament: 78

Met onbekende bijbelverhalen zoals o.a.: Juda en Tamar, Leviticus 23, De feesten en Openbaringen.
Een inhoudsopgave die alleen de bijbelboeken aangeeft.
In het tekstregister staan de verhalen vermeld met tekstverwijzing.

Verwerkingsmogelijkheden
De verhalen nodigen uit om na te zoeken hoe het precies in de Bijbel staat.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Door de korte verhalen en aansprekende manier van vertellen is deze bijbel geschikt om voor te lezen aan tieners. De visie van de auteur stemt tot nadenken wat kan helpen in de voorbereiding van een vertelling voor kinderkerk of (zondags)school.

Meer informatie
Verhalen uit de Groeibijbel zijn eerder verschenen in losse delen (SGO Hoevelaken). Alle verhalen zijn nu gebundeld, bewerkt en aangevuld.
Ten opzichte van de eerste uitgave zijn nu in het Oude Testament toegevoegd de verhalen uit: Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
En bij het Nieuwe Testament: Lucas, Handelingen en de Openbaringen van Johannes.
De eerdere uitgave is nog te krijgen als luisterbijbel via streaming of daisy-cd
Piet van Midden is emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.