Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
#hisstory
€15,00

Verhaalstijl
#hisstory is in eigentijdse taal geschreven, aansluitend bij het woordgebruik. In de verhalen wordt een link gelegd naar de leefwereld van jongeren. Begrippen worden uitgelegd in voor jongeren begrijpbare taal.
In de verhalen zit humor verweven.
De verhalen volgen grotendeels de bijbeltekst. Ze worden niet verteld vanuit een bijbels- of niet bestaand persoon, maar zijn beschrijvend.

Visie auteur
De auteur wil met het boek de rode draad in de Bijbel laten zien. In de verhalen legt de auteur een link naar de leefwereld van de jongeren.
De auteur schrijft in zijn nawoord: ‘Het verhaal van God gaat verder, tot op de dag van vandaag – en jij speelt er een rol in … Het verhaal dat je nu gelezen hebt, is alleen maar een ‘teaser’. Om Gods boodschap voor jou te begrijpen, moet je de Bijbel zelf ter hand nemen – die is om zo te zeggen het draaiboek.’
De rode draad in deze bijbel en de uitleg hiervan zit in de verhalen verweven. Zo staat in het verhaal waarin Adam en Eva  van de verboden boom eten, (Genesis 3) beschreven dat ‘zonde’ een verstoorde relatie is tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Vervolgens wordt benoemd hoe de ‘zonde’ nu nog om ons heen te zien is.
De wonderverhalen worden beschreven als wonder.
De auteur gebruikt naast het woord ‘God’ ook de naam ‘Jahwe’.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De verhaalstijl en het woordgebruik zijn eigentijds. In de verhalen wordt een link gelegd naar de leefwereld van jongeren.
Het boek is geschreven als opstap naar het lezen van de gewone Bijbel.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 49
Nieuwe Testament: 33
#hisstory vertelt de verhalen van Genesis tot en met Openbaring.
Er staan bekende en minder bekende verhalen in, zoals verhalen over de profeten, verhalen over de apostelen en de zendingsreizen. Ook het verhaal van Johannes op Patmos staat in deze bijbel.
In de verhalen over de gelijkenissen wordt ook de uitleg van de gelijkenissen gegeven.
Bij het verhaal over de hemelvaart van Jezus ligt het accent op het wachten op Gods Geest. De hemelvaart zelf wordt in een zin genoemd.

Illustraties
Bij elk verhaal zit een illustratie. Bij sommige verhalen zit de illustratie achter de tekst.
De illustraties zijn grafisch. Soms zijn het foto’s. In de illustraties en foto’s zijn teksten verwerkt, zoals quotes en bijbelcitaten. Sommige illustraties zijn humoristisch.
In een aantal illustraties wordt het verhaal of het thema van het verhaal in de leefwereld van de jongeren geplaatst.

Bruikbaarheid thuis of in de kinderkerk/ (zondags)school
Deze bijbel is geschikt om zelf te lezen of om voor te lezen thuis of op school.
De bijbel is ook geschikt om te gebruiken in het jeugdwerk en biedt stof tot een bespreking.
Volwassenen kunnen de bijbel ook lezen om bijbelkennis op te doen.

Uitvoering
In deze bijbel wordt een klein lettertype gebruikt op een gekleurde achtergrond. Soms zijn het witte letters op een donkere achtergrond.
De pagina’s bevatten veel tekst.

Voorkennis
De lezer heeft geen voorkennis nodig bij het lezen van deze bijbel.