Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
HSV Jongerenbijbel
€57,50

Verhaalstijl

De HSV Jongerenbijbel geeft de gehele bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling uit 2010 weer. De HSV is een begrijpelijke, dicht bij de grondtekst staande herziene vertaling van de Statenvertaling.
Auteur gebruikt de schrijfwijze ‘Heere Jezus’.  

Extra informatie

Naast de bijbeltekst biedt deze bijbel allerlei hulpmiddelen:

  • Inleiding: bij ieder bijbelboek achtergrondinformatie.

  • Themapagina: bij ieder bijbelboek uitwerking van een kernthema.

  • Biografie: een schets van het leven van allerlei bijbelse personen.

  • Leefwereld: thema’s uit de leefwereld van jongeren worden vanuit de Bijbel behandeld.

  • Uitleg: kaders met uitleg ter verduidelijking van de tekst.

  • Verwerking: wat betekent wat je gelezen hebt voor jouw leven in deze tijd.

  • Verdieping: linken tussen de Bijbel en de Heidelbergse Catechismus.

  • Sleutelwoorden: veel voorkomende bijbelse woorden worden uitgelegd.

  • Bijbelleesroosters om te helpen de Bijbel eens helemaal te lezen.

  • Foto’s, kaartjes en illustraties.

Icoontjes geven de verschillende hulpmiddelen aan.

Achterin deze jongerenbijbel is de complete Heidelbergse Catechismus afgedrukt. De HSV Jongerenbijbel is ook te koop als app voor Android.

Visie auteur

‘Het verlangen om de boodschap van God uit te leggen en toe te passen op het leven van tieners. Zodat jongeren de Bijbel gaan lezen, overdenken, begrijpen en vooral dat ze het Evangelie geloven.’ De Bijbel is het Woord van de levende God en het middel waardoor God contact legt met de mensen. De Bijbel vertelt ons hoe het komt dat mensen sterven, wat er mis ging in de verhouding tussen God en mensen, en hoe Jezus Christus zijn leven gaf om verloren zondaren te redden. De Bijbel laat zien dat het leven na de dood niet ophoudt en dat ons leven op aarde bepalend is voor onze eeuwige toekomst. Door de Bijbel leren we hoe we moeten leven, zowel in relatie tot God als tot onze medemensen. Door de Bijbel werkt de heilige Geest. Deze aarde gaat voorbij, maar Gods Woord blijft eeuwig bestaan.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De aanvullende informatie en de hulpmiddelen maken deze Bijbel geschikt voor jongeren om zelf te lezen, te overdenken en te begrijpen en de boodschap toe te passen op hun eigen leven. Door de vele achtergrondinformatie ook geschikt voor volwassenen om de bijbeltekst beter te begrijpen.

Illustraties

De illustraties bestaan uit bruinblauwe foto’s, kaartjes en tekeningen. Bij de sleutelwoorden grijsbruine en gebroken witte foto’s op de gebroken witte ondergrond. En 84 kleurenfoto’s op een witte ondergrond met bijbelteksten, door de hele jongerenbijbel heen.

Verwerkingsmogelijkheden

In de inleiding worden bijbelstudiemethodes en tips gegeven voor het bijbellezen. De hulpmiddelen genoemd bij de verhaalstijl helpen om het bijbelgedeelte beter te begrijpen en er over na te denken.

De app kun je aanvullend gebruiken. Je kunt bij ieder bijbelhoofdstuk een landkaartje opvragen en zien waar de genoemde plaatsen liggen. Je kunt snel achtergronden vinden bij een trefwoord en je kunt aanstrepen waar je gebleven bent. Verder kun je via de app en sociale media samen met vrienden de Bijbel lezen.

Uitvoering

De bijbeltekst is afgedrukt in blauwe letters, versnummering en extra informatie in bruine letters, op een gebroken witte achtergrond en dun papier. Inleidingen per bijbelboek met bruine letters op lichtblauwe achtergrond. Klein lettertype. Door het kleine lettertype en kleurgebruik moeilijker leesbaar voor jongeren met leesproblemen, voor hen is de app een uitkomst.

Verkrijgbaar als app voor Android

De HSV Jongerenbijbel brailleversie wordt eind 2014 verwacht en de gesproken versie (Daisy-cd) begin 2015, in samenwerking met het CBB en de Stichting Herziening Statenvertaling.

Meer informatie

http://hsvvoorjongeren.nl/

Bijzondere gegevens

Uitgebreide inleiding met uitleg waarom je de bijbel zou lezen en over het gebruik van deze bijbel.

Bij de inhoudsopgave is ook een alfabetische volgorde van de bijbelboeken met paginaverwijzingen. Twee flappen te gebruiken als bladwijzer, met daarop de bijbelboeken zowel in alfabetische als in de bijbelse volgorde, beide met paginaverwijzing.

Bijbelleesrooster voor één jaar aan de hand van trefwoorden.