Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Braille: Bijbelse verhalen voor kinderen OT en NT
€36,00

Verhaalstijl
Deze kinderbijbel uit 1957 is in 2007 geheel opnieuw bewerkt. Daarbij zijn de verhaalstijl, woorden en begrippen aangepast zodat deze kinderbijbel direct wn aansprekend is en een eigentijds karakter heeft.

De auteur blijft dicht bij de bijbeltekst en vertelt de verhalen vanuit de beleving van de bijbelse personen, vooral die van kinderen. Voorbeeld: de auteur vertelt het verhaal over de torenbouw van Babel vanuit het perspectief van het jongetje Tiras, het verhaal van de vijf broden en twee vissen vanuit de jongen Ismaël. De auteur verwijst in de verhalen regelmatig naar een eerder verhaal waardoor de samenhang tussen de verhalen duidelijk wordt. Eigen toevoegingen om een verhaal te verduidelijken, maken de verhalen levendig en invoelbaar. De auteur gebruikt zo mogelijk de letterlijke bijbeltekst waarbij zij erop let dat de verhalen begrijpelijk blijven voor de doelgroep.
Moeilijke woorden worden niet altijd uitgelegd.

Visie auteur
De auteur beschrijft God als de Schepper van hemel en aarde. Hij vraagt om gehoorzaamheid. God bestraft ongehoorzaamheid maar vergeeft de mens zodat de verhouding tussen God en mens wordt hersteld.
Jezus is de zoon van God die door Hem naar de aarde wordt gezonden omdat de mensen niet meer naar God luisteren. Jezus vertelt de mensen wie God is en wat Hij wil dat zij doen. Jezus sterft aan het kruis om de verhouding tussen God en mens te herstellen. Gewelddadige passages worden sober verteld.

Leeftijdscategorie
Deze kinderbijbel is vooral geschikt voor kinderen tussen acht en twaalf jaar. Omdat het vertelperspectief vaak vanuit het kind is gekozen, sluit deze uitgave goed aan bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Door de aansluiting bij het genre van de bijbeltekst, vormt deze uitgave een goede overgang naar het lezen van de bijbel zelf.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 72 verhalen
Nieuwe Testament: 57 verhalen
Het Oude Testament vertelt de verhalen over het volk Israël vanaf de schepping tot de terugkeer uit de ballingschap in het land Babylonië. De auteur verwijst in de verhalen regelmatig naar een eerder verhaal waardoor de samenhang tussen de verhalen duidelijk wordt.
Het Nieuwe Testament begint met een uitleg over het verband tussen het Oude en Nieuwe Testament en vertelt de verhalen over het leven, sterven en de opstanding van Jezus. De gelijkenissen krijgen veel aandacht. De auteur geeft uitleg over het Joodse Paasfeest (Pascha) en het avondmaal. Ook wordt verteld over de brief van Paulus over de liefde, die hij aan de christengemeenten schreef. Deze kinderbijbel eindigt met de Openbaring aan Johannes. De visioenen over de komende wereldrampen worden sober verteld met als slotakkoord het visioen van een nieuwe wereld.

De bijbelgedeelten worden vermeld in een uitgebreide bronvermelding.

Uitvoering
OT twee ringmappen A4 18,00, NT twee ringmappen A4 18,00.

Bijzondere gegevens
U kunt deze uitgave bestellen bij de Leesbutler: www.leesbutler.nl.

Deze uitgave is ontwikkeld door Ark Mission, in samenwerking met de CBB.