Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
100 Bijbelverhalen voor jou
€9,99

Verhaalstijl
De verhalen worden kort en bondig neergezet in de tegenwoordige tijd. Elk verhaal kent maximaal vijftien regels tekst op twee pagina’s. Samen met de illustraties vormen de verhalen één geheel. Deze geven de kern van de bijbelverhalen goed weer in beschrijvend en duidelijk woordgebruik. Moeilijke woorden (vijftien totaal) zijn dikgedrukt en worden achterin uitgelegd. Gewelddadige verhalen worden sober verteld.

Extra informatie
Na elk verhaal volgt een kort gebed voor de kinderen. Dan volgt een ‘praathoekje’ met een tip om over het verhaal door te praten.
Voor ouders is extra informatie opgenomen over de opbouw van deze kinderbijbel en tips voor het gebruik ervan. Achterin staat informatie over de totstandkoming van de illustraties.

Visie auteur
De auteur wil vooral doorgeven dat God niet alleen van grote mensen maar ook van kinderen houdt. God spreekt via bijbelse figuren vandaag nog steeds tot ons.

Volgens de auteur wordt in het Oude Testament het plan onthuld dat God vanaf het begin met de wereld heeft. Hij geeft de belofte aan zijn volk er altijd voor ze te zijn, in goede en slechte tijden. 
In het Nieuwe Testament sluit God een nieuw verbond met zijn volk door de komst van Jezus zijn Zoon.
Deze visie komt met name naar voren in de opmerkingen in het ‘praathoekje’ en het gebedje. Hierin geeft hij praktische aanwijzingen voor de toepassing van het verhaal op het geloofsleven. Voorbeeld: 'Onthoud goed dat kinderen andere mensen ook over God kunnen vertellen'.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Deze kinderbijbel sluit goed aan bij de leeftijd van kinderen van drie tot zeven jaar. Het taalgebruik is eenvoudig, de opdrachtjes echt op het jonge kind gericht. Zelf lezen vanaf ongeveer zeven jaar.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 52 verhalen
Nieuwe Testament: 48 verhalen

De verhalen komen uit de Bijbelboeken Genesis tot Openbaringen in chronologische volgorde. Met uitzondering van het verhaal over Johannes de Doper dat in zijn geheel ná Jezus’ geboorte wordt verteld.
De Bijbelgedeelten staan vermeld aan het einde van de verhalen.
Er is een duidelijke inhoudsopgave met scheiding tussen het Oude en Nieuwe Testament.

Illustraties
De illustraties vormen een eenheid met de tekst. Ze beslaan twee pagina's per verhaal. De illustraties zijn realistisch weergegeven in warme kleuren met duidelijke gezichtsuitdrukkingen. Elke Bijbelse figuur draagt dezelfde kleren zodat deze goed te herkennen is voor het jonge kind. Voorbeeld: Mozes draagt altijd een mantel met zwarte, rode en witte strepen; de kleuren van de stam Levi. Ook de discipelen van Jezus dragen altijd hetzelfde. Petrus is zo bijvoorbeeld goed te herkennen.
Verder zijn er leuke details te ontdekken in de tekeningen zoals een schorpioen en een hagedis in de woestijn bij Mozes.

Verwerkingsmogelijkheden
Door het praathoekje zijn er genoeg mogelijkheden tot verwerking van de verhalen.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Deze bijbel is heel geschikt om thuis, op school of in de kinderkerk voor te lezen en er eventueel in een gesprek met de kinderen op door te gaan.

Uitvoering
Voorin is een pagina opgenomen om eventueel de naam van de ontvanger en gever in te vullen.