Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Alle mensen - Bijbelverhalen van Adam tot Paulus
€19,99

Verhaalstijl

Op een vlotte, eigentijdse manier worden 124 verhalen verteld waarbij telkens één bijbelse persoon centraal staat. Soms wordt er vanuit de persoon geschreven en soms over de persoon. De auteur kiest daarbij voor bekende en minder bekende personen (Eva, Achis, Atalja, Gabriël, Pilatus…). Heel bewust is ervoor gekozen om geen apart verhaal over Jezus te schrijven. ‘Omdat hij niet alleen waarachtig mens is maar ook de Zoon van God,’ aldus de auteur.
Elk verhaal beslaat twee pagina’s en vormt een geheel met de illustraties.
Alle verhalen zijn zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd geschreven.
Steeds wordt begonnen met een korte inleiding waarin meer wordt verteld over de achtergrond van het verhaal. Na elk verhaal staat een kort passend gebed waarin de boodschap van het verhaal doorklinkt.

Visie auteur

In de inleidingen op de verhalen, maar ook door de verhalen heen, klinkt duidelijk de visie van de auteur door. Hij ziet God als almachtig Schepper die van alle mensen houdt. Gods Zoon, Jezus, is voor ons gestorven en ook weer opgestaan. In de inleiding van verhaal 103 (‘Maria’) wordt het zo verwoord: ‘Dood is dood... Maar waarom zou God niet machtig zijn om in speciale gevallen te doen wat onmogelijk is?’
De Bijbel is er net als God zelf voor alle mensen.

Wrede of moeilijke verhalen worden verteld. De auteur geeft er zelf uitleg bij. Het verhaal over Saffira eindigt bijvoorbeeld met: ‘Maar misschien is het, hoe verschrikkelijk ook, een goede les. Liegen is levensgevaarlijk.’
Ook wonderen worden op die manier verteld.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Deze kinderbijbel sluit goed aan bij de leeftijdscategorie van 9 jaar en ouder. Het woordgebruik is duidelijk en aansprekend voor deze groep.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 75
Nieuwe Testament: 49

De verhalen van het Oude Testament beginnen bij de persoon van Eva en eindigen met Asaf (Job). In het Nieuwe Testament wordt gestart met Zacharias en geëindigd met Johannes (Openbaring).
Er is een duidelijke inhoudsopgave waarin de personen vermeld staan, met daarachter de gebeurtenis en een verwijzing naar het betreffende bijbelgedeelte.
Ook is er een register met de namen van de personen op alfabetische volgorde.

Illustraties

Elke twee naast elkaar liggende pagina’s vormen één verhaal. Ook de illustratie beslaat de volle twee pagina’s. Zo is het één geheel. De kleuren zijn vrolijk en afwisselend. De tekeningen zijn duidelijk en niet te gedetailleerd.

Verwerkingsmogelijkheden

De inleiding en de gebeden bij elk verhaal zijn goed te gebruiken om nog eens op het verhaal door te gaan.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Deze kinderbijbel is heel geschikt om zelf te lezen, om thuis te gebruiken of in de kinderkerk als voorbereiding op een vertelling.

Uitvoering

Met leeslint.