Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kinderbijbel voor jou
€20,99

Verhaalstijl
De verhalen zijn eigentijds geschreven en hebben een speels karakter. Zo staan er bij het verhaal over de wonderbare spijziging woorden als ‘smikkel’ en ‘jammie’, en bij het verhaal van Noach en de ark dierengeluiden.
De verhalen worden gedetailleerd verteld. In de verhalen zitten veel dialogen en gesproken zinnen.

Visie auteur
God wordt beschreven als een God die voor mensen zorgt en als een God die vergeeft.
Jezus wordt beschreven als Gods Zoon die de mensen vertelt over Gods boodschap hoe ze goed kunnen leven.
Met het verhaal over Jezus’ doop en de verzoeking in de woestijn wordt dit beeld duidelijk neergezet. Het verhaal sluit af met de zin: ‘Vanaf dat moment vertelde Jezus aan iedereen die Hij zag: ‘Als je God vergeving vraagt voor je fouten en beter leeft, zul je het koninkrijk van God zien.’
Ook aan het einde van het verhaal over Jezus’ sterven en zijn opstanding komt deze boodschap duidelijk naar voren. Daar staat: ‘Ga en vertel de wereld wat God ons heeft geleerd: Hij wil ons vergeven als we sorry zeggen voor slechte dingen. En als anderen slechte dingen doen, moet je ze vergeven.’
In het verhaal over Jezus en zijn discipelen wordt de boodschap van Jezus beschreven met een aantal gelijkenissen, zoals de gelijkenis van het zaad en de gelijkenis van de goede herder.
De wonderen worden beschreven als wonder. De omstanders reageren verbaasd.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De kinderbijbel sluit qua verhaalstijl en woordgebruik aan bij leef- en belevingswereld van kleuters.
De kinderbijbel is geschikt om zelf te lezen, vanaf ongeveer 7 jaar.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 6 verhalen
Nieuwe Testament: 6 verhalen

Het verhaal van de schepping ontbreekt, ook het verhaal van Pinksteren wordt niet verteld. Wel wordt het verhaal van de doop van Jezus samen met de verzoeking in de woestijn uitvoerig verteld.
De vertelde verhalen in het Oude Testament zijn losstaande verhalen. De verhalen in het Nieuwe Testament vormen een doorgaande lijn en vertellen samen het verhaal van het leven en de boodschap van Jezus.

Illustraties
De kinderbijbel heeft eigentijdse illustraties met veel kleur. De emoties en gezichtsuitdrukkingen van de personages in de illustratie komen duidelijk naar voren. De illustraties zijn levendig. De illustraties en de tekst vertellen samen het verhaal.
In het verhaal van de verzoeking in de woestijn wordt de duivel verbeeld als een donker paarse slingerende, luchtstroom die het oor van Jezus in gaat.

Verwerkingsmogelijkheden
Na elk verhaal volgt een pagina met verwerkingen met de volgende categorieën: Nadoen, rijmen, tellen, kleuren, vormen en maten en luisteren. Daarnaast staan er een aantal vragen over het bijbelverhaal.
De werkvormen sluiten aan bij de leeftijdscategorie.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Deze kinderbijbel kan thuis voorgelezen worden, maar is ook geschikt om voor te lezen op school of in de kinderkerk. De werkvormen zijn geschikt om te gebruiken in groepsverband.