Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kleuterbijbel - meer dan 200 bijbelverhalen
€24,50

Verhaalstijl

De verhalen zijn geschreven in een eigentijdse stijl met eenvoudig woordgebruik. Elk verhaal beslaat twee pagina’s, met gemiddeld 8 regels tekst. De te vertellen bijbelverhalen zijn soms in stukken verdeeld zodat er meerdere korte verhalen ontstaan. Moeilijke woorden worden toegelicht, zoals melaatsheid en vasten. De auteur blijft dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst.
Bij wonderverhalen wordt de nadruk gelegd op Gods macht. Gelijkenissen worden uitgelegd.

Visie auteur

In het voorwoord schrijft de auteur dat ouders door middel van deze kleuterbijbel Gods Woord met hun kinderen kunnen delen en hen kunnen helpen om Gods liefde, goedheid en trouw te leren kennen.
God is de Schepper van hemel en aarde. God houdt van ons, zorgt voor ons en heeft een plan met ons. Hij houdt zich aan zijn beloften. Jezus is Gods Zoon. Hij geneest mensen en doet wonderen. Sommige mensen hebben een hekel aan Jezus omdat Hij zegt dat Hij de Zoon van God is. Jezus sterft zodat onze zonden vergeven kunnen worden. Jezus staat op uit de dood en leeft voor eeuwig. De heilige Geest (de kracht van God) komt om de volgelingen van Jezus te helpen.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De aansprekende tekst en kleurrijke illustraties maken deze kinderbijbel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar. Zelf lezen vanaf ongeveer 7 jaar.
De vragen zijn meer geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

Vertelde verhalen

Oude Testament: 144 verhalen
Nieuwe Testament: 64 verhalen

Op een van de voorbladen wordt Psalm 105 herverteld.
Naast de bekende bijbelverhalen worden ook minder bekende verhalen verteld, zoals in het Oude Testament over Bileam, Debora, David en Batseba, Joas, Hizkia, Job en Jesaja en in het Nieuwe Testament over de verzoeking in de woestijn, Paulus en Petrus. De kleuterbijbel eindigt met Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Bij elk verhaal staat een tekstverwijzing.
Met inhoudsopgave.

Illustraties

Elk verhaal wordt door minstens twee kleurrijke illustraties ondersteund. De tekst en illustraties vertellen samen het verhaal. In de illustraties zijn duidelijk herkenbare emoties te zien.

Verwerkingsmogelijkheden

Elk verhaal eindigt met een vraag of gedachte om met de kinderen over door te praten. Soms gaan de vragen/gedachten over het verhaal zelf (over het verloop ervan of over de betekenis), soms over de toepassing ervan in het leven van de kinderen.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

In een inleiding geeft de auteur enkele tips voor het gebruik van deze kleuterbijbel. Deze kleuterbijbel is geschikt om thuis voor te lezen en samen met kinderen te bekijken of om door kinderen zelf te lezen. De bijbelverhalen die in meerdere verhalen zijn verdeeld, kunnen ook voor kinderkerk/(zondags)school worden gebruikt.

Uitvoering

De tekst is in een zwarte, grote letter weergegeven. Op de eerste pagina kan de naam van ontvanger en gever en de datum worden ingevuld.