Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Met je kind door de Bijbel
€24,95

Verhaalstijl

De verhalen bevatten veel lange, soms samengestelde zinnen. De verhaalstijl is klassiek en het woordgebruik is traditioneel en blijft dicht bij de bijbelteksten uit de Herziene Statenvertaling. De meeste verhalen beslaan anderhalve pagina.

Sommige begrippen worden uitgelegd, zoals: Hij (Henoch) wandelde met God. Dat betekent, dat hij God liefhad en steeds aan God dacht.

Visie auteur

De Bijbel wordt het Woord van God genoemd en de kinderbijbel bevat verhalen die met eerbied en ontzag voor Gods Woord verteld worden.

De verhalen laten het beeld zien van een almachtige en ook straffende God. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het verhaal De allerverdrietigste dag (Genesis 3) en Vreselijke rampen en De ergste ramp (over de plagen in Egypte). Jezus, in de kinderbijbel Heere Jezus genoemd, wordt beschreven als de Redder en Verlosser. Al in het verhaal De allerverdrietigste dag (Genesis 3) wordt Hij geintroduceerd.

De auteur vult de verhalen vanuit bovenstaande visie zelf in. Dit laat weinig ruimte over voor eigen invulling van de verhalen. Zo sluit het verhaal De allerverdrietigste dag (Genesis 3) als volgt af: Hij (God) beloofde ook dat Hij een redder zou sturen. Die Redder was de Zoon van God, de Heere Jezus, Die jaren later kwam om voor de zonden van de mensen te sterven. … Wij doen allemaal verkeerde dingen. Wij doen zonden, net als Adam en Eva. Maar God wil onze zonden vergeven als we het aan Hem vragen, omdat Jezus stierf om onze zonden weg te doen. Een ander voorbeeld is het verhaal De Tien Geboden, waarin bij elk gebod een uitleg en toepassing voor het dagelijks leven wordt gegeven.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Deze uitgave is het meest geschikt voor kinderen die gewend zijn aan de theologische visie van de auteur en bekend zijn met de taal van de Bijbel. De tekst bevat namelijk veel geloofstaal.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 68
Nieuwe Testament: 53

Behalve de bekende verhalen worden er ook wat minder bekende verhalen verteld, zoals verhalen over de periode van de ballingschap en verhalen uit Handelingen, de brieven en Openbaring.
Er is veel aandacht voor de gelijkenissen en deze worden ook uitgelegd.

De betreffende bijbelteksten worden bij de inhoudsopgave en aan het begin van het hoofdstuk vermeld.
Met inhoudsopgave.

Illustraties

De illustraties zijn klassiek en ondersteunen het verhaal. Elke illustratie heeft een onderschrift.
De personages op de illustraties staan in een historisch decor en een mediteraans landschap.

Verwerkingsmogelijkheden

Aan het eind van elk verhaal staan enkele inhoudelijke vragen die aansluiten bij de vertelling.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

De kinderbijbel is geschikt om thuis of op school voor te lezen.

Uitvoering

Op de eerste pagina is ruimte voor het opschrijven van de naam van de gever, de ontvanger en de datum van ontvangst.