Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Ontdekkingsreis door de Bijbel - Gods woorden voor jou
€14,95

Verhaalstijl

Dit is geen standaard kinderbijbel. Het is meer een soort studiebijbel voor kinderen. Op elke pagina staat een verhaal centraal. De auteur vertelt voornamelijk in de verleden tijd. De tekst van het verhaal blijft dicht bij de tekst uit de Bijbel. Daarnaast wordt er wat achtergrondinformatie gegeven: wat ging vooraf en wat gebeurde erna? Het bevat ook vragen om over door te denken/praten. Bijbelse begrippen worden toegelicht en er is een kopje ‘probeer het uit’, waarin het kind wordt uitgedaagd om lessen toe te passen in zijn of haar eigen leven.

Extra informatie

Op www.ontdekkingsreisdoordebijbel.nl is nog verdere informatie, suggesties van bijbelgebruik en verdieping bij het boek te vinden.

Visie acteur

Jezus is de Zoon van God. Hij is onze Verlosser. Hij is gestorven aan het kruis en weer opgestaan. Jezus is naar de hemel gegaan om bij zijn Vader te zijn. Hij stuurde de heilige Geest om de gelovigen te helpen. Op een dag zullen wij ook bij Jezus in de hemel zijn.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De verhaalstijl en het woordgebruik sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen van 8-12 jaar. De illustraties zijn ook op deze doelgroep gericht. Ze zijn gedetailleerd en kleurrijk, en ondersteunen het verhaal.

Vertelde verhalen

Oude Testament:50 verhalen
Nieuwe Testament:50 verhalen

‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’ bevat honderd verhalen die in twintig ‘ontdekkingsreizen’ zijn onderverdeeld. Elke ontdekkingsreis bevat vijf bijbelverhalen waarvan er één uitgelicht wordt. Deze kinderbijbel omvat verhalen van Genesis tot en met Openbaring.

Bij alle verhalen wordt vermeld waar ze in de Bijbel staan en achterin het boek is nog een overzicht opgenomen met alle ‘ontdekkingsreizen’ met bijbehorende tekstgedeelten.
In het boek is een inhoudsopgave opgenomen.

Illustraties

Bij elke ontdekkingsreis zit een uitvouwpagina met een grote pagina vullende illustratie van de vijf verhalen. Daarnaast staan er bij elk verhaal en bij de verwerking nog verschillende illustraties. De pagina’s zijn speels opgemaakt met verschillende kadertjes en blokjes. Jezus wordt afgebeeld als een Joodse man met bruin haar en een baard en snor. De illustraties sluiten aan bij de leef- en denkwereld van kinderen van 8-12 jaar.

Bruikbaarheid

Dit boek is zeer geschikt om zelf te lezen, maar ook om voor te lezen of in een groep kinderen te gebruiken om dieper op thema’s en verhalen in te gaan. De illustraties ondersteunen het verhaal en nodigen uit tot samen kijken en verder doorpraten.

Uitvoering

Het rechthoekige boek is uitgevoerd met een kartonnen kaft om een ringband heen. De papieren pagina’s worden door de ringband bij elkaar gehouden.