Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Averbodes jeugdbijbel
€23,90

Verhaalstijl

De auteur gebruikt een beschrijvende, bijna zakelijke, verhaalstijl die aansluit bij de literaire sfeer van de bijbel; twee tot drie pagina's per verhaal. De taal is eigentijds met enkele moeilijke woorden als 'verwittigen', 'spijtige zaak'. Mogelijk omdat deze jeugdbijbel een Belgische uitgave is. De auteur blijft dicht bij de bijbeltekst en geeft hier en daar extra uitleg om het verhaal te verduidelijken. Citaten van bijbelse personen worden in een stijlvolle eigen vertaling weergegeven. 
De verhalen worden kernachtig verteld met aandacht voor details zoals bij de bouw van de ark en de tempel. Er is weinig aandacht voor symboliek.

Extra informatie

Twee overzichtelijke kaarten van de landen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
Een naamregister van bijbelse personen, zonder paginaverwijzing.

Visie auteur

In de verhalen komt naar voren dat God, de Schepper, er altijd is, voor mensen zorgt, hun gebeden hoort en zijn beloften houdt. Daardoor kunnen de mensen leren op Hem te vertrouwen. 
Jezus is de Zoon van God. Hij vertelt over zijn Vader, is bereid voor de mensen te sterven maar staat op uit de dood. In de sobere maar zorgvuldige vertelling over de kruisiging wordt het beeld van Jezus extra duidelijk.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Deze jeugdbijbel sluit aan bij leeftijdscategorie zowel wat betreft de tekst als de illustraties. Er is weinig aandacht voor de belevingswereld van de jeugd. Met de wat zakelijke stijl vormt deze jeugdbijbel een goede overgang van de kinderbijbel naar de bijbeltekst zelf.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 32 verhalen
Nieuwe Testament: 31 verhalen

Er worden geen bijbelgedeelten vermeld.
Deze jeugdbijbel vertelt in het Oude Testament, naast de bekende bijbelverhalen, ook over de terugkeer van het volk uit Babel en over de herbouw van Jeruzalem (profeten Jeremia en Nehemia). 
In het Nieuwe Testament geeft de auteur een eenvoudige vertaling van de bergrede. Dit deel sluit af met het Pinksterverhaal.

Illustraties

Sfeervolle, enigszins stilistische tekeningen in zachte kleuren. Paginavullend bij alle verhalen. Zij geven de wat zakelijke jeugdbijbel een vriendelijke uitstraling.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Geschikt om thuis voor te lezen, zelf te lezen en als voorbereiding voor en/of vertelling van het verhaal in kinderkerk en (zondags)school.

Uitvoering

De tekst is gedrukt op een afwisselend zacht-gele en zacht- blauwe ondergrond. Met leeslint.