Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
365 bijbelverhalen om zelf te lezen
€25,99

Verhaalstijl

De verhalen worden beschrijvend verteld in modern taalgebruik. De schrijver blijft dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst.
Elk verhaal staat op één pagina en is verdeeld in twee kolommen.

Visie auteur
Kinderen kunnen elke dag zelf een stukje uit deze kinderbijbel lezen. In een jaar hebben ze zo kennisgemaakt met de hele Bijbel.
Gods trouw aan ons komt duidelijk naar voren. God is de Schepper van hemel en aarde. Jezus is zijn Zoon die eens terug zal komen.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De verhaalstijl sluit aan bij de belevingswereld van kinderen tot ongeveer twaalf jaar. Voor jongere kinderen is de tekst soms wat moeilijk en vraagt enige uitleg van ouders/opvoeders. Zelf lezen vanaf 8 à 9 jaar.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 240 verhalen
Nieuwe Testament: 125

De verhalen zijn uit Genesis t/m Openbaring. Naast bekende verhalen worden er ook veel onbekende verteld.
Boven elk verhaal staat een bijbehorende bijbeltekst uit de Bijbel in Gewone Taal.

Met inhoudsopgave.

Illustraties
Bij elk verhaal staat een passende (grote of kleine) illustratie in pasteltinten. Soms heel duidelijk over de personen uit het verhaal, soms wat abstracter.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondagsschool)
Geschikt om thuis, op school of in de kinderkerk voor te lezen vanaf 7 jaar.
Geschikt om zelf te lezen vanaf ongeveer 8 jaar.