Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Bijbel voor jonge kinderen
€18,99

Verhaalstijl
De verhalen hebben een eigentijds taalgebruik, waarbij soms speels iets wordt toegevoegd om het verhaal voor kinderen duidelijk te maken. Er worden soms wat moeilijke woorden gebruikt, in een verder heel toegankelijke tekst. De verhalen worden in chronologische volgorde verteld en blijven dicht bij de bijbeltekst. De lengte van de verhalen varieert van één tot vijf pagina’s.

Extra informatie
Vooraf aan het Oude en Nieuwe Testament, en na de zondeval en na het verhaal van Goede Vrijdag, geeft de schrijver een uitleg over Gods grote plan en zijn liefde voor de mens.
Achterin het boek staan ‘De geloofsbelijdenis van de apostelen’ en het ‘Onze Vader’.
Na elk verhaal staan er drie vragen. Twee van deze vragen gaan direct over de inhoud van het verhaal. De derde vraag wordt gesteld om je eigen mening te geven, je in de situatie te verplaatsen of om dieper in te gaan op de kern van het verhaal.
Ook wordt bij elk verhaal een bijbelvers uit ‘Het Boek’ geciteerd.

Visie auteur
Vooraf aan het Oude en Nieuwe Testament, na de zondeval en na het verhaal van Goede Vrijdag, geeft de schrijver een uitleg over Gods grote plan en zijn liefde voor de mens. Hierin wordt weergegeven dat God een plan had om ervoor te zorgen dat de mensen weer dicht bij Hem zouden kunnen komen. Zó groot was de liefde van God voor de mensen.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De kleurrijke illustraties zijn voor jonge kinderen heel aantrekkelijk. De tekst is echter voor kinderen vanaf 7 jaar, vanwege toch hier en daar wat moeilijker taalgebruik.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 25 verhalen
Nieuwe Testament: 23 verhalen

Onder elke titel staat waar je dit verhaal in de Bijbel kunt vinden. Dit wordt ook in de inhoudsopgave vermeld.
Na het pinksterverhaal staat er alleen nog een kort verhaal over Johannes op Patmos uit het bijbelboek Openbaring.

Illustraties
Bij elk verhaal staat een twee pagina’s grote full colour afbeelding waarin een tekst uit ‘Het Boek’ is afgedrukt. De illustraties zijn zeer kleurrijk en niet altijd gestaafd op de werkelijkheid (de vis bij Jona is bijvoorbeeld oranje). Op alle tekeningen zijn kleine diertjes afgebeeld. De illustraties geven het verhaal goed weer. De verhalen staan op witte pagina’s met zwarte drukletters. Op veel van deze pagina’s staat een kleine illustratie.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Dit boek is geschikt om thuis én in de kinderkerk te gebruiken. Vanwege het eigentijds taalgebruik is deze bijbel ook zeer geschikt om zelf verhalen voor te bereiden.

Verwerkingsmogelijkheden
Na elk verhaal staan drie vragen. Twee van deze vragen gaan direct over de inhoud van het verhaal. De derde vraag is gesteld om je eigen mening te geven, je in de situatie te verplaatsen of om dieper in te gaan op de kern van het verhaal. Zo kunnen volwassenen en kinderen samen de verhalen beleven en bespreken.
De Crea Kinderbijbel is een beknopte versie deze Bijbel met heel veel verwerkingen.

Uitvoering
De tekstpagina’s hebben brede witte kaders.
Op het omslag zijn glittereffecten meegenomen in de illustratie.
Voorin deze bijbel is een vak waarin je kunt schrijven voor wie het boek is, door wie het is gegeven en op welke datum.