Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Bijbel voor kinderen
€25,00

Verhaalstijl

Deze kinderbijbel leest als een goed geschreven jeugdboek. De stijl is eigentijds, speels en boeiend. De auteurs blijven dicht bij de bijbeltekst. De verhalen zijn kort, het woordgebruik is eenvoudig en de dialogen levendig. De auteurs hoeven weinig uit te leggen omdat zij geen moeilijke woorden gebruiken. De uitleg die gegeven wordt, is nodig om het verhaal te kunnen begrijpen. De bijbelse personen komen tot leven doordat de auteurs zich goed hebben ingeleefd in hun situatie. Met enige fantasie en in enkele zinnen schetsen zij de situatie en de gedachten en gevoelens van de bijbelse personen. Dit zonder veel informatie aan de oorspronkelijke tekst toe te voegen.
Deze kinderbijbel ademt een vriendelijke sfeer die de scherpte mist van de oorspronkelijke bijbeltekst.

Visie auteur

De auteurs willen de eeuwenoude verhalen over mensen en hun verhouding tot God op een toegankelijke manier vertellen. Zij willen kinderen duidelijk maken dat God voor mensen zorgt en doet wat Hij belooft. Jezus is de Zoon van God die naar de aarde is gekomen om mensen te laten zien hoe zij moeten leven en om te vertellen dat God van hen houdt. De gebeurtenissen rond het sterven van Jezus worden vrij uitgebreid maar sober en zorgvuldig verteld. 
De auteurs geven weinig uitleg bij de verhalen waardoor er ruimte blijft om zelf invulling aan (de betekenis van) het verhaal te geven. Dit geldt ook voor de wonderverhalen waaraan geen interpretatie wordt toegevoegd.
Jezus wordt in deze kinderbijbel door zijn leerlingen met 'je' aangesproken.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Stijl, woordgebruik en illustraties zijn goed afgestemd op de leeftijdscategorie. Het voorlezen is plezierig. De stijl en bladspiegel zorgen ervoor dat deze kinderbijbel ook prettig is om zelf te lezen.

Vertelde verhalen

Oude Testament 51 verhalen
Nieuwe Testament: 41 verhalen 
Er worden geen bijbelgedeelten vermeld.

Illustraties

Veel kleine en grote illustraties die de vertelling ondersteunen en de kern van het verhaal weergeven. Het zijn speelse, fleurig geschilderde tekeningen die goed passen bij de vriendelijke sfeer van deze kinderbijbel.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Heel geschikt om voor te lezen. Als voorbereiding voor de vertelling in kinderkerk/zondagschool geschikt om het eigen verhaal vorm te geven. Deze kinderbijbel biedt weinig achtergrondinformatie.

Uitvoering

Oude en Nieuwe Testament in één boek
De Bijbel voor kinderen is ook in braille verschenen, Oude Testament en Nieuwe Testament apart en op digitaal daisy.