Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen deel 3
€29,50

Verhaalstijl
Korte zinnen in de tegenwoordige tijd. Ieder verhaal bestaat uit twee pagina’s. De auteur voegt veel uitleg toe om het verhaal dichter bij de kinderen te brengen. De meeste verhalen eindigen met een eigen interpretatie van de auteur van de bedoeling van het verhaal. Hierbij spreekt hij de kinderen rechtstreeks aan met ouderwetse woordgebruik (‘...want we zingen wel eens: “Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.”’) waarbij de zondige staat van de mens (we hebben een boos hart) en de noodzaak van bekering (een nieuw hart vragen aan de Heere) wordt benadrukt.
Gewelddadige verhalen worden verteld. In het Oude Testament wordt in een aantal verhalen een vergelijking getrokken met het leven en de komst van de Heere Jezus.

Extra informatie
Dit boek bestaat uit drie delen. Het boek wordt door de auteur gezien als ‘voorloper’ voor jonge kinderen (4-8 jaar) van ‘De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen’, van Joh. Vreugdenhil. Omdat het woordgebruik daarin voor deze leeftijdsgroep vaak te moeilijk is. De vertelde verhalen in dit derde deel zijn nieuw ten opzichte van deel 1 en 2. Daarom is een aantal verhalen van een korte inleiding voorzien, om toch de samenhang en het verband te behouden.

Visie van de auteur
De auteur vertelt over God als Schepper van hemel en aarde, aan wie wij gehoorzaam kunnen zijn als we geloven. En over de ‘Heere Jezus, Gods zoon’, die gestorven is, waardoor zondige mensen de Heere weer lief kunnen krijgen en echt kunnen geloven. Belangrijk is dat we de ‘Heere’ om een nieuw hart vragen, iedere dag opnieuw. De wens van de auteur is dat ’de Heere ook deze bijbelvertellingen zal gebruiken om het net van het Evangelie te vullen.’
De auteur hanteert de schrijfwijzen Heere en Heere Jezus.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Woordgebruik en verhaalstijl sluiten aan bij kinderen vanaf 6 jaar. Een aantal verhalen heeft een iets hogere moeilijkheidsgraad dan in de vorige delen en is meer geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Deze uitgave is het meest geschikt voor kinderen die gewend zijn aan de theologische visie van de auteur. Ook zullen ouders/opvoeders erop bedacht moeten zijn dat er meer aandacht is voor het oordeel van God dan voor het vertrouwen op zijn zorg en liefde.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 83 verhalen
Nieuwe Testament: 42 verhalen

De bijbelteksten worden bij de inhoudsopgave vermeld.
Met inhoudsopgave.

Illustraties
Realistische, kleurige illustraties, waarbij emoties op de gezichten te zien zijn. Ieder verhaal heeft 1 of 2 illustraties. De illustraties ondersteunen de tekst. Jezus wordt niet afgebeeld.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Deze kinderbijbel is geschikt om thuis voor te lezen. Zelf lezen vanaf 8 jaar.

Uitvoering
Totaal drie delen, zie deel 1 en deel 2

Meer informatie
Een aantal verhalen uit deze drie delen is op cd gezet. Er zijn 5 cd’s beschikbaar bij uitgeverij Den Hertog.
De auteur heeft in 'In het Kort' bij alle 375 verhalen uit 'de Bijbelse vertellingen' een stukje geschreven. Daarin geeft hij in het kort de kern van ieder verhaal weer. De stukjes zijn voorzien van een afbeelding en van een vraag, om eventueel een gesprekje op gang te brengen. Ieder stukje kan gebruikt worden als verwerking van een recent voorgelezen vertelling. Aan de buitenzijde van elke pagina staat een verwijzing naar het verhaal waaraan het stukje is gekoppeld.