Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
De Kinderbijbel
€18,99

Verhaalstijl
De verhalen uit deze bijbel worden verteld vanuit de auteur. Elk verhaal bevat één pagina tekst. Langere verhalen zijn opgedeeld in korte verhalen. Zo bestaat het verhaal van Jozef uit vijf hoofstukken: Jozef en zijn broers, Jozef de slaaf, Jozef bij de farao, Jozefs broers in Egypte en Jozef vertelt wie hij is.

De verhalen worden eenvoudig verteld, maar af en toe wordt er gebruik gemaakt van moeilijke woorden zoals ‘godslastering’, ‘fanatieke’ en ‘aanklagen’. De verhalen blijven dicht bij de bijbeltekst.

Het moraal van een bijbelverhaal is verweven in de vertelling.

Visie auteur
In het scheppings- en paradijsverhaal staat dat God verdriet heeft als Adam en Eva van de vrucht eten, en dat Hij hen straft. Ook in de verhalen over Noach en Babel straft God de mensen als zij niet naar Hem luisteren. Bij het verhaal over Kain die zijn broer Abel vermoordt, staat dat ‘met Kain het kwaad onder de mensen is gekomen’.

In de verhalen is het moraal van elk verhaal verweven. Hiermee wil de auteur uitleggeven over het verhaal en de thematiek in het verhaal. In het verhaal over Jezus in de woestijn staat: ‘Na zijn doop kon Jezus aan niets anders denken dan aan de stem die boven hem had geklonken. Was hij écht de zoon van God? … Hij sprak met God omdat hij zeker wilde weten dat hij zijn zoon was.’ In het verhaal over Jezus die gevangen genomen en veroordeeldwordt, komt het lijden van Jezus duidelijk naar voren. Wonderverhalen worden als wonder beschreven.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De zinnen zijn duidelijk en niet lang. Wel wordt er soms gebruik gemaakt van moeilijke woorden die niet worden uitgelegd, zoals ‘godslastering’, ‘fanatieke’ en ‘aanklagen’.
De Kinderbijbel is geschikt om zelf te lezen vanaf 9 jaar.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 34
Nieuwe Testament: 40

De verhalen staan in chronologische volgorde en komen uit de bijbelboeken Genesis t/m Openbaring. De bijbelgedeelten waar het verhaal in te vinden is zijn opgenomen bij de inhoudsopgave achterin het boek. Het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en het verhaal uit Genesis 2 worden verteld als één scheppingsverhaal. In deze bijbel zijn twee gelijkenissen opgenomen. De gelijkenis van de zaaier wordt verteld en uitgelegd. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan wordt niet uitgelegd. Behalve de verhalen uit de vier evangeliën, zijn er ook verhalen opgenomen over de zendingsreizen van Petrus en Paulus en over Johannes op Patmos.

Met inhoudsopgave.

Illustraties
Op de ene pagina staat de tekst, op de pagina ernaast staat de illustratie. Soms loopt de illustratie door naast of achter de tekst.
De illustraties zijn kunstzinnig en bevatten veel donkere tinten. Ze geven met name een sfeer weer. Er zijn weinig details op te zien. De personen op de illustraties zijn niet gedetailleerd en er zijn weinig emoties te zien. De illustraties zijn een aanvulling op de tekst.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/ zondagsschool
De Kinderbijbel is geschikt om thuis voor te lezen, op school of in de kinderkerk.

Uitvoering
Bij sommige verhalen is de tekst over de illustratie geplaatst. Hierdoor is de tekst minder goed leesbaar.

Voorkennis
Er is geen voorkennis nodig bij ouders/opvoeders om de inhoud van de kinderbijbel te kunnen plaatsen in het geheel van de bijbelse verhalen. De verhalen worden met elkaar verbonden door bruggetjes en inleidingen.