Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
De Schat in ons hart - Bijbelverhalen in een ander licht
€25,50

Verhaalstijl

Vlot lezende, in eenvoudig, eigentijds woordgebruik geschreven verhalen van 1 tot 3 pagina’s per verhaal. De verhalen worden, onderverdeeld in thema’s, op een vrije manier verteld, waarbij de kern van het bijbelverhaal wordt doorgegeven vanuit de visie van de auteur. (Bijvoorbeeld: Adam en Eva besluiten zelf het paradijs te verlaten omdat ze zich schuldig voelen.) De gedachten en emoties van de hoofdpersonen worden uitgebreid beschreven. Ieder verhaal begint met een inleiding om het bijbelverhaal te plaatsen in de leefwereld van het kind en het kind daardoor de boodschap van het verhaal beter te laten begrijpen. Er is in de inleidingen ook aandacht voor de symboliek in de verhalen. De symboliek zorgt vaak voor een verrassende vertelling van het verhaal.

Extra informatie

De titel ‘Schat in ons hart’ is symbolische taal voor (de herinnering aan) de tegenwoordigheid van God, het Goddelijke in en om ons, en voor kennis over onze oorsprong en over een werkelijkheid achter dat wat onze zintuigen waarnemen en ons brein kan bevatten. Er is naast de bijbelverhalen (150 pagina’s) in de tweede helft van het boek (60 pagina’s) een toelichting op de verhalen geschreven voor de ouders. Hierin wordt een uitleg gegeven over de persoonlijke geloofsbeleving van de auteur. Ook wordt per verhaal een toelichting gegeven over de boodschap, diepere betekenis en symboliek, die volwassenen kan ondersteunen bij de religieuze vorming van kinderen. Verdere informatie kunt u vinden op http://www.spirituelekinderbijbel.nl

Visie auteur

Het godsbeeld waarvan de auteur uitgaat is: ‘God die alom aanwezig is en innerlijk wordt ervaren als de onveranderlijke bron van liefde en levenskracht die voortdurend en onvoorwaardelijk in iedereen beschikbaar is. … Bijbelverhalen gaan ten diepste over de keus: het leven met God of los van God. Ze gaan over het goddelijke bewustzijn dat ons steeds weer oproept tot verbinding met de bron van liefde, die de oorsprong is van ons zijn, die we God noemen. … Wij worden zonder ophouden uitgenodigd deze verbinding te herstellen. Om los te laten wat ons ervan weerhoudt ons daardoor te laten inspireren. En te gaan leven vanuit het bewustzijn van onze essentie als schepping van God: zonder schuld, onvoorwaardelijk geliefd en voorzien van goddelijke kwaliteiten zoals liefde, vrede en creativiteit. … Jezus’ woorden en daden laten zien dat dit mogelijk is, ook in menselijke gedaante, ook te midden van de hectiek van het dagelijks leven. Zijn leven was de ultieme manifestatie van het goddelijk bewustzijn. Hij wees een universele weg, begaanbaar voor iedereen.’
In de verhalen zie je dit terug doordat mensen beseffen dat ze opnieuw mogen beginnen. De verhalen hoeven niet altijd echt gebeurd te zijn om toch een boodschap te kunnen doorgeven.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Het woordgebruik van deze kinderbijbel sluit goed aan bij kinderen vanaf 6 jaar.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 52 verhalen
Nieuwe Testament: 22 verhalen

Wonderverhalen worden als wonderen verteld. De kruisiging wordt met één zin verteld.
Met inhoudsopgave, geen tekstverwijzingen.

Illustraties

Bij ieder verhaal is een kleurpotloodillustratie. De illustraties ondersteunen het verhaal. Gezichtsuitdrukkingen geven emoties weer.

Bruikbaarheid

Geschikt om thuis voor te lezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 à 9 jaar.
De inleidingen op de verhalen zijn goed te gebruiken als voorbereiding op een vertelling op school en zondagsschool/kindernevendienst.

Uitvoering

Klein lettertype, voor jonge lezers wat moeilijk.