Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Een Bijbelverhaal voor iedere dag
€19,95

Verhaalstijl

Korte, vlot lezende verhalen in goed te begrijpen, hedendaags taalgebruik. Per dag één verhaal van maximaal 1 bladzijde, veelal met illustratie.
De tekst geeft beknopt één of meerdere hoofdstukken uit de Bijbel weer, als afgeronde verhalen. De tekst blijft dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst. De auteur geeft af en toe een eigen interpretatie als afronding van het verhaal. Bijvoorbeeld over de geboorte van Ismaël: ‘Maar het was niet Gods bedoeling dat Abram en Saraï op deze manier de beloofde zoon zouden krijgen – en hun ongehoorzaamheid bracht veel verdriet in de familie.’ Of over de dochters van Lot: ’Zijn dochters waren slechte vrouwen. En hun zonen werden de leiders van slechte stammen.’

Extra informatie

Er is een landkaart opgenomen van Palestina en het Middellandse Zeegebied.

Visie auteur

God is de schepper van hemel en aarde en houdt zich aan zijn beloften. Jezus is de Messias die God beloofd had en Hij droeg de straf die wij verdiend hebben. Jezus is opgestaan uit de dood en zal op een dag terugkomen naar de aarde en dan zal God tussen de mensen wonen. Wonderverhalen worden als wonderen verteld.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De verhaalstijl en het woordgebruik sluiten aan bij kinderen vanaf een jaar of 7 om voor te lezen en om zelf te lezen vanaf 9 jaar. Deze uitgave geeft naast de bekende verhalen een flink aantal minder bekende verhalen (o.a. duidelijke verhalen over de wetgeving en feesten van Israël) en is daarom geschikt voor kinderen en jongeren die naast de bekende verhalen meer bijbelverhalen willen lezen.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 261 verhalen
Nieuwe Testament: 104 verhalen

Per verhaal een verwijzing naar het bijbehorende bijbelhoofdstuk.
Met inhoudsopgave.

Illustraties

Gedetailleerde, kleurrijke illustraties die het verhaal ondersteunen. Illustraties staan niet altijd direct naast de betreffende tekst.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Geschikt om thuis en op school voor te lezen vanaf 7 jaar en zelf te lezen vanaf 9 jaar.

Uitvoering

Op de eerste pagina kunnen de naam van de gever en de ontvanger, de datum en de gelegenheid worden ingevuld. Klein lettertype, waardoor het minder geschikt is voor kinderen die moeite hebben met lezen.

Extra informatie

Ook geschikt voor dementerende en mensen met een verstandelijke handicap, door het eenvoudige taalgebruik en de illustraties