Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Op weg - Verhalen uit de bijbel voor kinderen
€15,99

Verhaalstijl

Eigentijdse en aansprekende, wat uitgebreide verhaalstijl, twee tot drie pagina’s per verhaal. 
De auteur volgt de bijbeltekst en geeft eigen uitleg bij de verhalen. Zo laat zij een Joodse leraar zeggen dat God niet alleen aan Adam vraagt ‘waar ben je?’ maar dat Hij eigenlijk aan óns vraagt: ‘Wat doe je met je leven?’ Er is veel aandacht voor de beleving en de situatie van de bijbelse personen. Hierdoor krijgen kinderen een goed beeld van het leven in de bijbelse tijd. Meerdere verhalen worden verteld vanuit het perspectief van een kind (de vertelling over de verlamde man bijvoorbeeld vanuit zijn dochter Judith). De symbolische betekenis van verhalen wordt benadrukt. Na het verhaal over de torenbouw van Babel vraagt Micha: ‘Is dit echt zo gebeurd?’ Zijn vader antwoordt: ‘Wat denk je? Wat heeft dit verhaal ons te zeggen?’. 
Gewelddadige verhalen worden niet of zeer sober verteld. Het verhaal over het offer van Isaäk ontbreekt, de kruisiging van Jezus wordt in enkele zinnen verteld.

Extra informatie

Landkaarten van de reis van Abraham, Palestina in de tijd van Jezus en de zendingsreizen van Paulus. Ook is een toelichting opgenomen voor ouders/opvoeders over de midrasj (klassieke Joodse bijbeluitleg), de keuze van de verhalen, symboliek in de bijbel, en over getallen, namen en sleutelwoorden.

Visie auteur

De auteur ziet de bijbelse verhalen als ‘wegwijzers’ voor het leven van mensen met elkaar, op zoek naar God en zijn Koninkrijk. 
Jezus wordt beschreven als de zoon van Maria en Jozef; de koning waar het volk naar uitziet. Jezus vertelt de mensen wat ze zelf kunnen doen om het Koninkrijk van God op aarde te laten groeien. Hij wordt gekruisigd omdat Hij gezegd heeft de koning van de Joden te zijn. De auteur beschrijft de opstanding in figuurlijke zin: Jezus’ boodschap gaat door zodat het is alsof Hij weer bij de mensen is. Op het Pinksterfeest krijgen Jezus’ leerlingen de moed om over Hem te vertellen; er wordt niet verteld over de Heilige Geest. De auteur beschrijft de nieuwe hemel en nieuwe aarde als beeld van het Koninkrijk van God waarnaar mensen op weg zijn als zij trouw blijven aan God en zijn woorden. 
De wonderverhalen worden min of meer vanuit de omstandigheden verklaard en worden gezien als tekenen van het Koninkrijk van God. 

Jezus wordt in deze kinderbijbel met ‘je’ aangesproken.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De verhaalstijl sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen van zeven tot twaalf jaar. Ouders/opvoeders wordt aangeraden een keuze te maken uit de verhalen, passend bij de leeftijd. 
Voor kinderen vanaf tien jaar is deze kinderbijbel boeiend om zelf te lezen

Vertelde verhalen

Oude Testament: 82 verhalen 
Nieuwe Testament: 52 verhalen 
De bijbelgedeelten staan vermeld bij de inhoudsopgave. 

Deze kinderbijbel begint met twee verhalen over de jeugd van Abraham uit de midrasj (Joodse uitleg bij de eerste bijbelboeken). Er is veel aandacht voor de tijd van de ballingschap waarin ook de verhalen over de schepping en Noach worden geplaatst; verhalen die aan de Joodse jongeren worden verteld als tegenwicht tegen de afgoden in Babylon. Ook een aantal onbekende bijbelverhalen wordt verteld (bijvoorbeeld Nabal en Abigaïl, koning Kores) en twee verhalen uit de Makkabeeën (een semi-bijbelboek). Het Chanoeka-feest en het Pascha worden uitgelegd. 
Het Nieuwe Testament vertelt voornamelijk uit de boeken Lucas en Handelingen. Er worden geen verhalen verteld over Jezus na de kruisiging.

Illustraties

Bij elk verhaal een kleine of grote illustratie in sjabloontechniek. Sfeervol, in zachte kleuren, met oog voor historische details.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Geschikt om thuis voor te lezen. Omdat de kinderbijbel een duidelijk beeld geeft van de bijbelse tijd is deze goed bruikbaar als voorbereiding voor de vertelling in kinderkerk en (zondags)school.