Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Volg Mij
€35,00

Verhaalstijl

Volg Mij heeft een eigentijdse verhaalstijl. De auteur gebruikt korte, eenvoudige woorden en zinnen; per verhaal 2 pagina’s tekst en 1 pagina met illustratie. De verhalen blijven dicht bij de bijbeltekst.

Regelmatig geeft de auteur aan het eind van een verhaal een eigen interpretatie/samenvatting van de boodschap van het verhaal. Bijvoorbeeld aan het eind van het verhaal over dat Adam en Eva kinderen krijgen: ’Zo komen er steeds meer mensen op de aarde. Twee soorten mensen: mensen die God liefhebben en Hem gehoorzamen, en mensen die dat niet willen.’

Visie auteur

Met de verhalen wil de auteur de rode draad van Gods heilsgeschiedenis zichtbaar maken. In het voorwoord schrijft de auteur: ‘De Heere God, die er altijd is geweest, maakte de aarde en schiep de mens om voor hem te leven.’ De mens koos ervoor om ongehoorzaam te zijn aan God. ‘De Heere God koos een volk en beloofde de komst van zijn Zoon, de Verlosser van de wereld. Het Oude Testament verwijst naar de Heere Jezus. Het Nieuwe Testament vertelt dat de Heere Jezus naar de aarde komt en Gods Koninkrijk gestalte geeft. Wie, door genade, in de Zoon van God gelooft, behoort tot het Koninkrijk en heeft eeuwig leven. Het lezen van Gods Woord is geen vrijblijvende zaak.’
In het verhaal van de kruisiging wordt uitgelegd dat Jezus moest sterven ‘om zondaren te verlossen’.
Gewelddadige verhalen worden sober verteld, met weinig details.

De auteur gebruikt in de verhalen de schrijfwijze: HEERE God en Heere Jezus.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

Door de verhaalstijl en het eenvoudig woordgebruik sluit deze kinderbijbel aan bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar.

Vertelde verhalen

Oude testament: 66 verhalen
Nieuwe testament: 49 verhalen

Naast de bekende verhalen geeft deze kinderbijbel ook een aantal minder bekende verhalen weer, bijvoorbeeld de terugkeer naar het beloofde land zoals verteld in het bijbelboek Ezra en het visioen van Johannes op Patmos.

Bij de verhalen worden de betreffende bijbelgedeelten vermeld.
Met inhoudsopgave.

Illustraties

Ieder verhaal heeft één grote illustratie en soms nog een klein detail uit de grote illustratie. Het zijn illustraties waarin de emoties van mensen duidelijk worden weergegeven.

Jezus wordt niet afgebeeld.

Verwerkingsmogelijkheden

Aan het eind van ieder verhaal staan enkele gespreksvragen, waardoor het mogelijk is om, zoals het voorwoord vermeldt, ‘samen met de kinderen bezig te zijn rond het Woord en de dingen toe te passen op eigen leven.’
Achterin deze kinderbijbel zijn de teksten van de Tien Geboden, het Onze Vader en de Zegenbede uit de Statenvertaling opgenomen.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Geschikt om thuis en op school voor te lezen. Vanaf 7 of 8 jaar kunnen kinderen deze kinderbijbel zelf lezen.

Uitvoering

Het boek heeft een liggend formaat en heeft een lint als bladwijzer.