Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Bijbel in 1 jaar, 365 verhalen en gebedjes
€20,95

Verhaalstijl
De verhalen zijn kort en bondig geschreven in de verleden tijd met eenvoudige eigentijdse bewoordingen. Ieder verhaal beslaat één pagina. De schrijver blijft met een vrijere beschrijving van het verhaal toch dicht bij de boodschap van de originele bijbeltekst.
Bij ieder verhaal is een kort gebed, waarin de boodschap uit het verhaal vaak persoonlijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld bij het verhaal Saul heeft spijt: ’Lieve God, help mij ook om anderen die gemeen doen, juist Uw liefde te laten zien door aardig te blijven.’ En in De zieke zoon (wordt door Elia beter gemaakt): ‘Lieve God, U hebt zelfs de macht over de dood. Niets zal mij ooit nog bang maken. Amen.’

Visie auteur
Vooral in de gebeden komt de visie van de schrijver naar voren. ‘Het dagelijks lezen en bidden brengt de kinderen in het ritme om elke dag met God te leven.’ ‘God is de schepper. God is een persoonlijk God, je kunt met Hem praten, via gebed. Jezus is Gods zoon en leert ons hoe we mogen leven. God is goed, op Hem kun je vertrouwen, Hij heeft alles in de hand en God heeft een plan met jou en met de wereld.’
Wreedheid in verhalen wordt beknopt verteld. Wonderen worden als wonderen verteld. Bij gelijkenissen geeft de schrijver een korte uitleg van de betekenis, zie de voorbeeldpagina’s.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Het woordgebruik en verhaalstijl sluit goed aan bij de leeftijdsgroep van 5 jaar en ouder. De beknopte verhalen kunnen waar nodig verduidelijkt worden door eigen vertelling. Zelf lezen vanaf een jaar of 7.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 240 verhalen
Nieuwe Testament: 126 verhalen
(Waarbij een bijbelverhaal soms over meerdere dagen is verdeeld. Het scheppingsverhaal is bijvoorbeeld over de verhalen 1 t/m 6 verdeeld.)

Naast de bekende verhalen biedt deze kinderbijbel ook een aantal onbekende verhalen, onder andere over Debora, Job, de verhalen over David (afgewisseld met psalmen van David), Spreuken, Prediker, Hooglied, Esther en diverse profeten. De verhalen uit het Nieuwe Testament komen uit de vier evangeliën, Handelingen en een aantal brieven.
Tekstverwijzingen staan onder de titel van ieder verhaal.
Met inhoudsopgave.

Illustraties
Ieder verhaal staat in één illustratie die de hele pagina beslaat. Tekst en illustratie vormen één geheel. De tekeningen zijn in tekenfilmstijl getekend en zijn kleurrijk. De gezichten geven duidelijk de emoties weer. Bij de gebeden is iedere keer een ander kind getekend. Waarbij de kinderen verschillende huidskleuren hebben. Jezus wordt altijd herkenbaar afgebeeld met een witte jurk en een roze/rode mantel. Na de opstanding verschijnt Hij alleen nog in een wit gewaad.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Geschikt om thuis in volgorde voor te lezen vanaf 5 jaar en vanaf 7 jaar ook geschikt om zelf te lezen. De verhalen kunnen eventueel worden aangevuld met een uitgebreidere eigen vertelling, of je kunt oudere kinderen het verhaal laten vertellen. Volwassenen kunnen door het lezen van deze bijbel in korte tijd een beknopt overzicht van de Bijbel krijgen.

Uitvoering
Zwarte tekst op gekleurde ondergrond. Met leeslint.