Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Dank U wel Bijbel
€12,99

Verhaalstijl
De verhaalstijl is kort en bondig. Er is een halve bladzijde tekst per verhaal. Het woordgebruik is eigentijds maar niet eenvoudig. Omdat de verhaaltjes zo kort zijn, wordt er veel verteld in weinig woorden. Het kan zijn dat degene die voorleest soms iets moet uitleggen. Het vertelperspectief is vanuit de auteur. De auteur blijft dicht bij de tekst uit de Bijbel.

Extra informatie
De Dank U wel Bijbel begint met het verhaal van Abraham. Bij ieder verhaal hoort een kartonnen luikje waaronder het kind iedere keer een andere reden ziet om God te danken. Dit dankpunt past bij het verhaal. Daarna wordt een vraag gesteld aan het kind om over na te denken en om God voor te danken.

Visie auteur
De auteur ziet Jezus als Gods Zoon. Jezus kwam naar de aarde om te sterven voor de mensen, maar Hij is opgestaan. In sommige verhalen is de theologie achter het verhaal heel duidelijk. De meeste verhalen blijven dicht bij de bijbeltekst. Daar laat de auteur ruimte voor de eigen invulling van het verhaal.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
De verhaalstijl sluit aan bij de leeftijdscategorie. Sommige informatie gaat wel verloren, omdat het verhaal heel kort en bondig wordt verteld. Het woordgebruik past bij de leeftijdscategorie. Deze kinderbijbel is bij uitstek geschikt om voor te lezen en samen met het kind te bespreken. Dit kan onder andere door onder het luikje te kijken naar het dankpunt wat bij dit verhaal hoort. 

Vertelde verhalen
Deze verhalen worden verteld:
Abraham
Samuel
David
Jona
Kerstverhaal
Psalm 139
Matteüs 6:25-34
Goede Vrijdag
Pasen

Er is geen inhoudsopgave.

Illustraties
De illustraties nemen een groot deel van het boek in beslag. De illustraties lopen door achter de tekst. Ieder verhaal heeft zijn eigen plaat. De plaat hoort bij de tekst, het beeld verduidelijkt het verhaal. Dat maakt het praten over het verhaal makkelijker. De stijl is eenvoudig met enkele details, maar er komen vooral veel hoofdzaken aan bod. De historische betrouwbaarheid is vrij ingevuld. Niet alles klopt met de werkelijkheid van de tijd. Zo zit Maria op een kameel, en de geboorteplaats van Jezus is een stal. Dat hoeft niet historisch accuraat te zijn. Jezus wordt afgebeeld met bruin haar en een korte baard.

Verwerkingsmogelijkheden
Ieder verhaal is voorzien van een flapje wat het kind op kan tillen. Daarachter staat een punt om God voor te danken, passend bij het verhaal.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/ (zondags)school
Vooral geschikt om thuis voor te lezen, zodat er over gepraat kan worden.

Uitvoering
De kinderbijbel is een kartonboek met een foamkaft. De tekst is over de illustratie heen geplakt in een wit leesveld. Daardoor is de tekst goed leesbaar.