Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling
€30,99

Verhaalstijl

De verhalen zijn in eenvoudige, eigentijdse taal geschreven in de tegenwoordige tijd en blijven dicht bij de tekst van de Herziene Statenvertaling. Elk verhaal beslaat drie pagina’s. Samen met de illustraties vormen de verhalen één geheel. Moeilijke woorden worden uitgelegd.

Soms wordt het verhaal verteld vanuit een fictief persoon. Dan wordt vermeld dat die persoon niet op die manier in de Bijbel genoemd wordt. Bijvoorbeeld in het verhaal ‘Door de Jordaan’, over Sem. Daar staat bij: ‘Over Sem lezen we niet in de Bijbel. Maar het gaat in de Bijbel wel over kinderen. Sem kan er dus zeker bij geweest zijn!’

Extra informatie

Naast de verhalen worden ruim veertig kernwoorden uit de geloofsleer apart uitgelegd in een gekleurd kader. Het gaat dan om woorden als wonder, leven, geloof en genade.

Ook wordt bij elk verhaal een bijbeltekst uit de Herziene Statenvertaling uitgelicht en worden er aan het eind steeds drie vragen over het gelezen verhaal gesteld.

Visie auteur

Deze kinderbijbel is geschreven vanuit het verlangen dat onze kinderen hun hoop op God zullen stellen. Het van generatie op generatie doorvertellen van Gods grote daden in de geschiedenis van zijn volk is van levensbelang. Deze visie is te vinden in het voorwoord en komt ook naar voren in de vragen aan het eind van elk verhaal. Bijvoorbeeld bij het verhaal van Naäman: ‘Heb jij weleens aan iemand anders over de HEERE verteld? Aan wie?’

Niet alleen de bekende verhalen, maar ook de meer onbekende geschiedenissen, profetieën en liederen hebben een plek gekregen in deze kinderbijbel.
De auteur hanteert de schrijfwijze HEERE.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De verhaalstijl en het woordgebruik sluiten aan bij de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Soms zijn de verhalen wel wat lang voor vierjarigen en de vragen wat te moeilijk. Vanaf een jaar of acht zijn de verhalen ook goed zelf te lezen.  

Vertelde verhalen

Oude Testament : 79 verhalen
Nieuwe Testament: 71 verhalen

De verhalen komen uit Genesis tot en met Openbaring in de volgorde zoals ze in de Bijbel staan. Bij elk verhaal wordt boven de titel vermeld waar het in de Bijbel te vinden is.

Illustraties

De meeste verhalen hebben één grote illustratie en een kleinere. De illustraties vormen een eenheid met de tekst. Ze zijn realistisch weergegeven in warme kleuren en de personen hebben duidelijke gezichtsuitdrukkingen. Jezus wordt voorzichtig neergezet, herkenbaar aan een witte schouderdoek, vaak van achteren of deels afgebeeld. Na de opstanding wordt Jezus niet meer afgebeeld.

Verwerkingsmogelijkheden

Door de vragen aan het eind van elk verhaal zijn er genoeg mogelijkheden om op het verhaal en de boodschap in te gaan.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Deze kinderbijbel is geschikt om thuis, op school of in de kinderkerk voor te lezen. Ook kan hij goed gebruikt worden als voorbereidingsmateriaal voor een eigen vertelling.

Uitvoering

Uitgevoerd met stevig kaft. De tekst is afgedrukt in twee kolommen per pagina. Met leeslint.