Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Platenbijbel
€17,50

Verhaalstijl
De verhalen worden in eenvoudige woorden verteld en beslaan zo’n drie tot acht pagina’s. Per twee pagina’s staat meestal op één pagina een korte tekst in grote letters.
Woorden als ‘ark’ (van het verbond) en ‘discipel’ worden niet uitgelegd.

Extra informatie
Aan het eind van elk verhaal staat vermeld uit welk(e) bijbelboek(en) het afkomstig is.

Visie auteur
De auteur heeft als doel de mooie, bijzondere gebeurtenissen die in de Bijbel staan over dappere mensen en ongelooflijke wonderen aan te bieden in, voor jonge kinderen, begrijpelijke taal.
‘Uit niets maakte Hij alles’, staat er bij het scheppingsverhaal. Bij het verhaal van de kruisiging staat: ‘Hij stierf om zijn kinderen te kunnen redden.’


Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Deze Bijbel is vanwege de platen heel geschikt (om voor te lezen) voor kleuters. Dit boek kan door kinderen vanaf ongeveer 7 jaar zelf worden gelezen, omdat de tekst in grote letters is afgedrukt in een duidelijk lettertype.

Vertelde verhalen
Oude Testament:   11 verhalen (waarbij de geschiedenis van Mozes is verdeeld over 4 verhalen).
                            De aartsvaders ontbreken geheel in deze Bijbel.

Nieuwe Testament:15 verhalen.
                            Er worden 4 wonderen beschreven en 1 gelijkenis, die ook wordt uitgelegd.

We vinden in dit boek geen vertellingen over Hemelvaart en Pinksteren.

Achter in dit boek is het ‘Onze Vader’ afgedrukt.

Illustraties
Dit boek is in full colour afgedrukt. Per twee pagina’s is één pagina volledig illustratie. De andere pagina is ook volledig in kleur met daarop in zwart de tekst afgedrukt, vaak is daarop nog een kleine illustratie te vinden of loopt een detail van de illustratie erop door. De illustraties zijn zeer kleurrijk en gedetailleerd. Er worden veel dieren in afgebeeld.

Er wordt in verschillende verhalen dezelfde engel afgebeeld, bijvoorbeeld bij Daniël in de leeuwenkuil en bij Maria (de boodschap dat ze zwanger zal worden) en bij Jozef (in zijn droom).
In twee verhalen zijn de illustraties dwars afgedrukt: de toren van Babel en Zacheüs.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Geschikt om voor te lezen thuis, op school of in de kinderkerk.

Uitvoering
De tekst wordt in een grote lettervorm op gekleurde achtergrond weergegeven.
Op de eerste pagina is een mogelijkheid om op te schrijven voor wie de Bijbel is en wie de Bijbel heeft gegeven.
Deze Bijbel heeft dikke kartonnen kaft, die toch zacht aanvoelt.

Voorkennis
Enige kennis van bijbelse termen is wel nodig.