Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Zoek en vind - Bijbelverhalen
€9,99

Verhaalstijl
De Bijbel bevat 5 verhalen over Jezus. De verhalen volgen het verhaal zoals het in de Bijbel staat. In de verhalen zit de uitleg van de auteur verweven. Een voorbeeld hiervan is de zin in de laatste alinea bij het verhaal over de bruiloft in Kana: ‘God had Jezus de kracht gegeven om van het water wijn te maken.’ Het taalgebruik is soms moeilijk voor kleuters 

Extra informatie
Ieder verhaal is gecombineerd met een grote zoekplaat en zoekopdrachten, die aansluiten bij het verhaal.

Visie auteur
Jezus wordt neergezet als Gods Zoon. Een voorbeeld hiervan is de zin in de laatste alinea bij het verhaal over de bruiloft in Kana: ‘Het was een speciaal teken dat Jezus echt de Zoon van God was.’
De wonderen worden verteld als wonder. Daarbij wordt benoemd dat met de wonderen ‘Hij (Jezus) de glorie en kracht van God aan de mensen liet zien’.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Het taalgebruik sluit niet altijd aan bij kleuters. Daar tegenover staat dat de zoekopdrachten zijn wel geschikt voor deze leeftijd.
Voor kinderen ouder dan 9 jaar is de Bijbel zelf te lezen.

Vertelde verhalen
De kinderbijbel bevat 5 verhalen over het leven van Jezus, die chronologisch worden verteld:
- De doop van Jezus
- Jezus verandert water in wijn
- Door het dak naar Jezus toe (genezing van de verlamde man)
- Jezus bij het meer, de gelijkenis van het zaad
- Jezus en Zacheüs

Op de flaptekst staat hier over het volgende: ‘In de Zoek en vind-bijbelverhalen – Jezus bij de mensen, leren jonge kinderen belangrijke verhalen over Jezus kennen; Jezus die onderwijst, geneest en allerlei mensen in verschillende omstandigheden ontmoet.’
Onder elk verhaal staat de bijbehorende bijbeltekst. Als het verhaal in meerdere evangeliën voorkomt, staan ook deze teksten erbij vermeld.

Illustraties
De kinderbijbel bevat per verhaal twee pagina’s met een grote illustratie. De illustraties en het verhaal ondersteunen elkaar. Op de illustratie staan veel details die met het bijbelverhaal te maken hebben. De illustraties hebben veel kleur.

Verwerkingsmogelijkheden
De zoekopdrachten bij de zoekplaat hebben een link met het bijbelverhaal maar ook met andere, soortgelijke bijbelverhalen. Voorbeeld hiervan zijn de volgende zoekopdrachten bij het verhaal ‘Jezus en Zacheüs’: vind de volgende personages ‘Samaritaanse man’ (die de gewonde man helpt uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan) en ‘de blinde Bartimeüs’.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
De Bijbel is geschikt om voor te lezen thuis.

Uitvoering
Het bijbelverhaal en de zoekopdrachten staan op een pagina die uitgeklapt kan worden. Zo komen de zoekopdrachten naast de zoekplaat.

Voorkennis
De kinderbijbel gaat uit van enige voorkennis bij de ouders. Er wordt niet verteld wie Jezus is, waar Hij woonde en waar Hij rondtrok. Er wordt wel verteld dat Hij de Zoon van God is.
Hoewel de verhalen in chronologische volgorde worden verteld, is de samenhang niet duidelijk, behalve dat het verhalen uit het leven van Jezus zijn.
Daarnaast wordt er bij sommige bijbelverhalen in de zoekopdrachten verwezen naar andere bijbelverhalen. Deze verhalen komen niet terug in de kinderbijbel.