Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Het land onder de regenboog - Verhalen uit het Oude Testament
€9,99

Verhaalstijl

Vlotte verhaalstijl, twee tot drie pagina’s per verhaal. De woordkeus is eigentijds, gecombineerd met oudere woorden waardoor de stijl een wat gedragen karakter krijgt.
In dit deel vertelt priester ‘oom Ben’ de verhalen aan twee tieners. De auteur voegt uitleg en interpretatie toe ter verduidelijking van de verhalen. Er is veel aandacht voor symboliek van namen, begrippen en gebeurtenissen. De symboliek zorgt vaak voor een verrassende gedachtewending.
De auteur geeft voor wonderen en onbegrijpelijke gebeurtenissen een rationele verklaring. Hierdoor ontbreken in deze jeugdbijbel de spanning, vragen en twijfels die de oorspronkelijke bijbeltekst oproept.

Extra informatie

Landkaart van Kanaän en het Tweestromenland.
E-book

Visie auteur

In het Oude Testament klinkt de boodschap: God gaat op weg met zijn volk, niets kan God en mens van elkaar scheiden. Het geloof wint van het ongeloof, het goede van het kwade.
De auteur plaatst het ontstaan van de verhalen uit de eerste vijf bijbelboeken (Thora), in de tijd dat het volk Israël in ballingschap leefde. Verhalen hoeven niet echt gebeurd te zijn om toch een waarheid te vertellen. Ze leren hoe je als mens kunt leven zoals God het bedoelt. God en mens gaan in de verhalen, bijna, als gelijken met elkaar om.
De auteur beschrijft de bijbelse verhalen waarin God als persoon voorkomt, als verzonnen verhalen, sprookjes of dromen. Voorbeeld: Abraham droomt dat God hem vraagt om zijn zoon Izaäk te offeren. 

De auteur verwijst naar God met de schrijfwijze ‘hij’.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie

De verhaalstijl en de aandacht voor symboliek sluiten aan bij de beleving van tieners. De betekenis van de symboliek blijft soms, ondanks uitleg, moeilijk. Door de variatie in tekenstijl is het moeilijk te zeggen of de illustraties tieners zullen aanspreken.
Geschikt om zelf te lezen vanaf twaalf jaar.

Vertelde verhalen

Oude Testament: 55 verhalen

Het Oude Testament vertelt verhalen uit de Thora: verhalen over de schepping, Noach, Abraham, Jakob en Esau, Mozes. De tien geboden worden kort uitgelegd. Ook wordt verteld over Jozef, de sabbat en over de seideravond (avond voor het Joodse Paasfeest).
De bijbelgedeelten worden vermeld bij de inhoudsopgave.

Illustraties

Bij elk verhaal is een halve of hele paginavullende illustratie opgenomen: schetsen, stilistische tekeningen en collages, in aquareltinten, zwart-wit en kleur. Stijlen, tinten en zwart-wit worden op een originele manier gecombineerd. De illustraties verbeelden kernmomenten uit de verhalen in een vaak abstracte stijl.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school

Het land onder de regenboog is geschikt om aan tieners voor te lezen, thuis of in het kerkelijk jeugdwerk.

Uitvoering

e-book  bij uitgeverij Balans.

Deze kinderbijbel is ook  opgenomen in de verzamelbundel Moet je horen. In die verzamelbundel zit ook deel 2 van het Oude Testament en het deel over het Nieuwe Testament.