Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
Bijbel voor jongens
€17,99

Verhaalstijl
De verhalen worden eigentijds en modern beschreven. De verhalen blijft dichtbij de originele bijbeltekst. Er wordt geen moraal doorgegeven. Moeilijke begrippen worden vermeden. Elk hoofdstuk bevat twee pagina’s, maar een bijbelverhaal kan over meerdere hoofdstukken verdeeld zijn.

Extra informatie
Voorafgaand aan een cluster van hoofdstukken over één persoon, bijvoorbeeld Jozef (de stiefvader van Jezus), wordt achtergrondinformatie gegeven over deze persoon. Deze informatie bestaat uit:

-      een relevante bijbeltekst;
-      de bijbelboeken waarin deze persoon voorkomt;
-      de betekenis van de naam;
-      leefomstandigheden
-      familieleden
-      mijlpalen: een korte beschrijving van het leven en het karakter van de persoon;
-      vragen, dat wil zeggen: een reflectievraag voor de tiener zelf.

Visie auteur
Het doel van de auteur is dat de tieners kennismaken met een paar van de dapperste mensen in de geschiedenis. En dat de tieners door deze stoere verhalen zelf een dappere christen willen zijn. ‘God is nog steeds hetzelfde en Hij wil nog steeds dat je in alle situaties op Hem vertrouwt. Hij zal je de kracht geven om problemen te overwinnen en elke dag voor Hem te leven.’
De auteur laat ruimte voor een eigen invulling van de bedoeling van het verhaal. Jezus wordt benoemd als de Zoon van God. Wonderen worden beschreven als wonder. Moeilijke gedeelten in de verhalen worden slechts heel kort opgenomen in de vertelling.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Verhaalstijl en woordgebruik sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van tieners. De verhalen gaan voor een groot deel over mannen in de Bijbel. Vrouwen worden wel genoemd, maar in de extra informatie gaat het alleen over de mannen.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 64 verhalen
Nieuwe Testament: 65 verhalen
De verhalen, die verdeeld zijn over meerdere hoofdstukken, gaan voor een groot deel over mannen uit de Bijbel, bijvoorbeeld: Adam, Abraham, Elia, Jozef (stiefvader van Jezus), Johannes de Doper, Paulus.
De verhalen gaan van Genesis tot en met Handelingen. Het Pinksterverhaal ontbreekt. In de verhalen van het Nieuwe Testament wordt expliciet aandacht gegeven aan Jozef, als stiefvader van Jezus.
Aan het begin van het elk hoofdstuk wordt vermeld waar dit verhaal te vinden is in de Bijbel.
Met inhoudsopgave

Illustraties
De kleurrijke, realistische illustraties vullen de gehele bladzijde. De zwart gedrukte tekst van de verhalen is geïntegreerd in de illustraties. De illustraties zijn ondersteunend aan de tekst.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Geschikt om zelf te lezen en in de kinderkerk, vanwege de extra informatie over de personen in de Bijbel en de bijgevoegde reflectievragen.  

Uitvoering
De tienerbijbel heeft een leeslint en een kaft met reliëfopdruk. De zwart gedrukte tekst is over de illustraties heen gedrukt, dit kan de leesbaarheid negatief beïnvloeden.

Meer informatie
Er is ook een “Bijbel voor meiden”, met deels dezelfde verhalen, maar dan met extra informatie over vrouwen, en met nieuwe verhalen over vrouwen in de Bijbel.