Winkelwagen 0 producten / € 0,00
Ark Mission
 
De Bijbelse Geschiedenis
€72,50

Verhaalstijl
De tekst van De Bijbelse Geschiedenis is de vrijwel ongewijzigde tekst van de eerste uitgave uit 1948. De zeer uitvoerige verhaalstijl in de verleden tijd, en het woordgebruik zijn sterk verouderd; ongeveer vier pagina’s per verhaal. De auteur voegt veel uitleg toe over de situatie waarin het verhaal zich afspeelt. Hiermee probeert hij het verhaal dichter bij de kinderen te brengen. Regelmatig gebruikt de auteur in de verhalen de letterlijke bijbeltekst (Statenvertaling) en legt deze daarna meestal ook uit.
In elk verhaal geeft de auteur zijn interpretatie weer van de bedoeling van het verhaal. Hierbij waarschuwt hij de kinderen dat zij zich moeten bekeren tot God (zie de voorbeeldpagina’s van het verhaal van David en Goliath en het verhaal van Zacheus).
Gewelddadige verhalen worden uitgebreid verteld. Wanneer mensen gedood worden, is dit omdat zij God’s straf hebben verdiend.

Visie auteur
De auteur vertelt over God als de Schepper van hemel en aarde en over Jezus als zijn Zoon.
In het voorwoord is te lezen dat de auteur de kinderen toont hoe God hen geschapen heeft: goed en naar zijn evenbeeld. Maar hij verzwijgt niet de oorzaak van de ellende van de mensen die voorkomt uit de bondsbreuk van Adam. Hierdoor zijn ouderen en kinderen verdoemelijk voor God en hebben ‘vernieuwing des harten’ nodig door de werking van Gods Geest.
De auteur waarschuwt de kinderen dat zij bekeerd moeten worden om niet onder de eeuwige toorn van God te vallen en voor altijd in de hel te komen. Jezus wordt hen voorgesteld als de weg tot zaligheid vanwege zijn sterven. Slechts door geloof en bekering deelt een mens hierin.
De auteur hanteert de schrijfwijzen Heere en Heere Jezus.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Verhaalstijl en woordgebruik van De Bijbelse Geschiedenis sluiten niet meer aan bij de kennis- en belevingswereld van kinderen uit deze tijd. Deze uitgave is het meest geschikt voor kinderen van ongeveer tien jaar die gewend zijn aan de theologische visie van de auteur. Ouders/opvoeders moeten veel verouderde woorden uitleggen en bij het voorlezen eventueel de tweede naamval, des e.d., vervangen door ‘van de’, enz.
Ook zullen ouders/opvoeders er bedacht op moeten zijn dat door deze uitgave de angst voor het oordeel van God groter kan worden dan het vertrouwen op zijn zorg en liefde.

Vertelde verhalen
Oude Testament: 125 verhalen
Nieuwe Testament: 120 verhalen
Het Oude Testament vertelt naast de meer bekende verhalen ook enkele minder bekende verhalen. Eén verhaal komt uit het semi-bijbelboek Makkabeeën.
Het Nieuwe Testament vertelt de verhalen over Jezus’ geboorte en zijn leven en sterven. Ook worden de verhalen verteld over de volgelingen van Jezus, na zijn hemelvaart, en een samenvatting van het boek Openbaring.

Met inhoudsopgave. De bijbelteksten worden bij de verhalen vermeld.

Illustraties
Kleinere of grotere pentekeningen in zwart-wit, niet bij elk verhaal. De tekeningen zijn gedetailleerd en tonen een Oosterse sfeer.
Daarnaast bevat deze kinderbijbel een tiental paginagrootte kleurenillustraties, verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament. Deze illustraties zijn veel levendiger dan de pentekeningen en tonen meer gezichtsuitdrukkingen van de bijbelse personen.
De persoon van Jezus wordt niet afgebeeld.

Verwerkingsmogelijkheden
Elk hoofdstuk besluit met vragen en een te zingen Psalm.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
Deze kinderbijbel is geschreven om thuis of op (zondags)school voor te lezen. De verhalen zijn te lang om in één keer te lezen en moeten in stukjes worden gelezen.
Omdat er veel extra informatie bij de verhalen wordt verteld, kan deze uitgave ook gebruikt worden als voorbereiding voor de eigen vertelling.

Uitvoering
De tekst is in een duidelijke letter in twee kolommen afgedrukt.
Deze uitgave bestaat uit twee delen om de kinderbijbel handzaam te houden.
Met leeslint.

Voorkennis
Deze kinderbijbel is begrijpelijk voor ouders/opvoeders die gewend zijn aan de theologische visie en het daarbij horende taalgebruik van de auteur.

Meer informatie
Johannes Vreugdenhil werd op 23 maart 1912 geborden te Haarlemmermeer en is overleden op 3 april 1981 te Kampen. Vanaf 1931 diende hij het bijzonder onderwijs. Eerst te Yerseke; van 1935-1945 te Rijssen en daarna, tot aan zijn pensionering in 1977, als hoofd van de Groen van Prinstererschool te Kampen.